Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Thông tin chi tiết khóa học
4200 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2019

4200 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 • 31 Giá : 299,000 VNĐ
 • 01/07/2019
 • Học bất kì khi nào tới hết ngày hết hạn

  100% bài tập trắc nghiệm được chọn lọc trong các đề thi thử, đề chính thức THPT QG năm 2018 của các trường chuyên trên cả nước.

    Có phương pháp giải cụ thể và lời giải chi tiết.

   Các đề thi được phân theo từng chuyên đề và từng mức độ, phù hợp và hỗ trợ tốt nhất cho ôn thi THPTQG 2019.

  Thi online, tải file về dễ dàng và có thể làm ở bất cứ đâu.

Các bước học trực tuyến tại Tuyensinh247.com
 • Đăng ký, đăng nhập
 • Học bài giảng miễn phí
 • Tìm hiểu thông tin học phí
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Mua khóa học
Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

1.Bài tập về tính đơn điệu của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan)

 • Số bài : 5
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

2.Bài toán về đường tiệm cận của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan)

 • Số bài : 5
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

3.Bài toán về cực trị của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan)

 • Số bài : 6
 • Giá : 60,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

4.Bài toán về Tìm GTLN - GTNN của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan)

 • Số bài : 4
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

5.Bài toán về lý thuyết khối đa diện (Chuyên đề hình học không gian)

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

6.Bài toán về thể tích khối đa diện (CĐ: Hình học không gian)

 • Số bài : 7
 • Giá : 70,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

7.Bài toán biện luận nghiệm, bài toán tương giao (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan)

 • Số bài : 4
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

8.Bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan)

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

9.Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan)

 • Số bài : 4
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

10.Bài toán tìm tập xác định của hàm số

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

11.Bài toán hàm số và đồ thị hàm Lũy thừa, Mũ, Logarit (CĐ: Hàm số mũ và Logarit)

 • Số bài : 5
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

12.Bài toán về phương trình, bất phương trình Lũy thừa, Mũ, Logarit (CĐ: Hàm số mũ và Logarit)

 • Số bài : 6
 • Giá : 60,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

13.Bài toán về mặt trụ, mặt nón, mặt cầu (CĐ: Hình học không gian)

 • Số bài : 7
 • Giá : 70,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

14.Bài toán về mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (CĐ: Hình học không gian)

 • Số bài : 1
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

15.Bài toán về nguyên hàm (CĐ: Nguyên hàm, tích phân)

 • Số bài : 4
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

16.Bài toán về tích phân (CĐ: Nguyên hàm, tích phân)

 • Số bài : 4
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

17.Bài toán về ứng dụng của tích phân (CĐ: Nguyên hàm, tích phân)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

18.Bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian (CĐ: Hình học giải tích trong không gian Oxyz)

 • Số bài : 9
 • Giá : 90,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

19.Bài toán về số phức (CĐ: Số phức)

 • Số bài : 5
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

20.Bài toán thực tế

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

21.Các bài toán về lượng giác (CĐ: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

22.Bài tập công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (CĐ: Tổ hợp - Xác suất)

 • Số bài : 1
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

23.Các bài toán tính xác suất (CĐ: Tổ hợp - Xác suất)

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

24.Bài tập dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (CĐ: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân)

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

25.Giới hạn và tính liên tục của hàm số (CĐ: Giới hạn)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

26.Các bài toán về đạo hàm (CĐ: Đạo hàm)

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

27.Các bài toán về phép biến hình (CĐ: Phép biến hình)

 • Số bài : 1
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

28.Quan hệ song song, vuông góc trong không gian, bài toán thiết diện (CĐ: Hình học không gian)

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

29.Các bài toán đếm (CĐ: Tổ hợp, xác suất)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

30.Các bài toán khai triển nhị thức Newton (CĐ: Tổ hợp - Xác suất)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

31.Bài toán liên quan đến khoảng cách và góc (CĐ: Hình học không gian)

 • Số bài : 5
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com