Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

2.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

3.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có đáp án và lời giải chi tiết)

4.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có đáp án và lời giải chi tiết)

5.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có đáp án và lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

7.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

8.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

9.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có đáp án và lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có đáp án và lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có đáp án và lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12 năm 2021

3. Ôn tập học kì 1 (Lớp 12)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Đề ôn tập cuối HK2 - môn Địa lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com