Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 12 THPT Nguyễn Khuyến - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 4

2.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 5

3.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 1

4.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 3

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 2

6.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 1

7.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 5

8.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 2

9.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 3

10.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 4

11.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 1

12.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 2

13.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 3

14.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 4

15.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 5

Xem thêm


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com