Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online luyện thi và luyện đề đại học & THPT Quốc gia trực tuyến môn Sinh lớp 12.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH NĂM 2019 - THẦY NGUYỄN ĐỨC HẢI

1. Thi Online - Giới thiệu chương trình và phương pháp luyện thi THPT QG môn Sinh năm 2019

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 01/04/2018

2. Thi Online - Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử (Sinh học 12)

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào (Sinh học 12)

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Các quy luật di truyền (Sinh học 12)

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Di truyền học quần thể và ứng dụng di truyền học vào tạo giống (Sinh học 12)

 • Số đề thi: 6
 • Đang phát hành ... loading

6. Thi Online - Di truyền học người (Sinh học 12)

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 07/09/2018

7. Thi Online - Tiến hóa (Sinh học 12)

 • Số đề thi: 7
 • Ngày phát hành: 22/09/2018

8. Thi Online - Sinh thái học (Sinh học 12)

 • Số đề thi: 8
 • Ngày phát hành: 20/10/2018

9. Thi Online - Sinh lý học thực vật (Sinh học 11)

 • Số đề thi: 8
 • Ngày phát hành: 18/11/2018

10. Thi Online - Sinh lý học động vật (Sinh học 11)

 • Số đề thi: 11
 • Ngày phát hành: 14/12/2018

11. Thi Online - Giới thiệu chung về thế giới sống (Sinh học 10)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 15/01/2019

12. Thi Online - Sinh học tế bào (Sinh học 10)

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 18/01/2019

13. Thi Online - Sinh học Vi sinh vật (Sinh học 10)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 28/01/2019

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT SINH HỌC 12 - THEO CHUYỀN ĐỀ - THẦY KIỀU VŨ MẠNH

1. Thi Online - Vật chất di truyền cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Di truyền Menđen

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Di truyền liên kết giới tính – tế bào chất và gen đa hiệu

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Tổng hợp quy luât di truyền

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Di truyền học quần thể

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Di truyền học Người và ôn tập phần di truyền học

 • Số đề thi: 11
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

 • Số đề thi: 4
 • Đang phát hành ... loading

14. Thi Online - Tiến hóa

 • Số đề thi: 10
 • Ngày phát hành: 13/09/2018

15. Thi Online - Sinh thái học

 • Số đề thi: 10
 • Ngày phát hành: 13/10/2018

THẦY HẢI - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-THPT QUỐC GIA MÔN SINH NĂM 2019 - CÓ VIDEO CHỮA

KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC SINH HỌC 12 - THẦY KIỀU VŨ MẠNH

KHOÁ ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN SINH NĂM 2017 VÀ 2018

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com