`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

2.

113 bài tập chọn lọc theo chuyên đề cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 1 (có lời giải chi tiết)

3.

63 bài tập chọn lọc theo chuyên đề đột biến gen

4.

Thi online - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

5.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

6.

75 bài tập chọn lọc chuyên đề cơ chế di truyền phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

7.

50 bài tập chọn lọc chuyên đề vật chất di truyền cấp độ phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

8.

80 bài tập chọn lọc chuyên đề ứng dụng di truyền vào chọn giống của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

9.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

10.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 3: Vận dụng và vận dụng cao

11.

Thi online - Các dạng bài tập phần đột biến gen

12.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

13.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 2

14.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 4

15.

Thi online - Các dạng bài tập di truyền tương tác gen

16.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

17.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

18.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

19.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

20.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 201 ( có lời giải chi tiết)

21.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

22.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

23.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 202 ( có lời giải chi tiết)

24.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

25.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

26.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 203 ( có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 204 (có lời giải chi tiết)

28.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 204 ( có lời giải - video chữa chi tiết)

29.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 204 ( có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 1 (có video chữa)

31.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - Sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - năm học 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12

Xem thêm

Thầy Mạnh - Phương pháp học tốt sinh học 12 - Theo chuyên đề - Năm 2020

6. Di truyền Menđen

Số đề thi: 9 Đã phát hành

11. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 7 Đã phát hành

14. Tiến hóa

Số đề thi: 10 Đã phát hành

15. Sinh thái học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

Thầy Hải - Khóa luyện đề thi THPT quốc gia môn sinh năm 2020 - có video chữa

1.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 2 ( có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 3 ( có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 4 ( có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 5 ( có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 6 ( có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 7 ( có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 8 ( có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 9 ( có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 10 ( có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 11 ( có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 12 ( có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 13 ( có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 14 ( có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 15 ( có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 16 ( có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 17 ( có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 18 ( có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 19 ( có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 20 ( có video chữa)

Thầy Mạnh - Khóa tổng ôn kiến thức Sinh học 12 - Năm 2020

1.

Thi online – Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

2.

Thi online – Đột biến gen

3.

Thi online – Vật chất di truyền - Cơ chế di truyền biến dị cấp độ tế bào

4.

Thi online – Di truyền Menđen phần 1

5.

Thi online – Di truyền Menđen phần 2

6.

Thi online – Di truyền tương tác gen phần 2

7.

Thi online – Di truyền tương tác gen phần 1

8.

Thi online – Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 1

9.

Thi online – Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 2

10.

Thi online – Di truyền liên kết với giới tính

11.

Thi online – Di truyền học quần thể

12.

Thi online – Xác suất trong di truyền học quần thể

13.

Thi online – Di truyền người

14.

Thi online - Sinh thái học phần 2

15.

Thi online - Sinh thái học phần 1

80 đề thi thử THPT QG môn Sinh của các trường THPT chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - Sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên Thái Bình - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên KHTN - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên Quốc học Huế lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình- lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - THPT chuyên Hà Giang - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - THPT Kim Liên - Hà Nội - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

1900 bài tập trắc nghiệm sinh học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

6. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Di truyền học người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Ứng dụng di truyền học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Tiến hoá

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Sinh lý thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Sinh lý động vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

Khóa đề thi học kỳ môn Sinh lớp 12 của các sở GD và các trường THPT - Năm 2020

Khoá đề thi chính thức THPT quốc gia môn Sinh năm 2017, 2018 và 2019 (Năm 2020)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com