Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

2.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

3.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

4.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 1

6.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 2

7.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

8.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 3

9.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 4

10.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 5

11.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 1

12.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 2

13.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 3

14.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 4

15.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 5

16.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 1

17.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 2

18.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 3

19.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 4

20.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 5

21.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 5

22.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 4

23.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 3

24.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 2

25.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 1

26.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - năm học 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

28.

BTVN –Ôn tập phần di truyền Menden số 2

29.

BTVN –Ôn tập phần di truyền Menden số 4

30.

BTVN - Các dạng bài tập di truyền tương tác gen

31.

BTVN - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

32.

BTVN - Quy luật Men-đen: Quy luật phân li

33.

BTVN - Cấu trúc di truyền quần thể

34.

BTVN - Di truyền y học

35.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp I

36.

BTVN - Nhiễm sắc thể và chu kì tế bào

37.

BTVN - Quy luật di truyền phân ly và phân ly độc lập

38.

BTVN - Sinh thái học cá thể

39.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

42.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 221 (Có video chữa)

43.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 - Mã đề 206

Xem thêm

[S1] - Thầy Hải - Khoá học nền tảng môn Sinh - Năm 2022

5. Di truyền học người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Tiến hóa

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Xem thêm

[S1+] - Thầy Mạnh - Nền tảng Sinh học 12 năm 2022

6. Di truyền Menđen

Số đề thi: 9 Đã phát hành

11. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 7 Đã phát hành

14. Tiến hóa

Số đề thi: 10 Đã phát hành

15. Sinh thái học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Thầy Hải - Khóa luyện đề thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn sinh năm 2022 - có video chữa

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 5 (có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 6 (có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 8 (có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 9 (có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 10 (có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 12 (có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 13 (có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 14 (có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 15 (có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 16 (có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 17 (có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 18 (có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 19 (có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 20 (có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 21 (có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 22 (có video chữa)

23.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 23 (có video chữa)

24.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 24 (có video chữa)

25.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 25 (có video chữa)

[S4] - Thầy Mạnh - Khóa tổng ôn kiến thức Sinh học 12 - Năm 2022

1.

BTVN - Xác suất trong di truyền học quần thể

2.

BTVN - Di truyền liên kết với giới tính

3.

BTVN - Sinh thái học phần 2

4.

BTVN - Sinh thái học phần 1

5.

BTVN - Cơ chế dịch mã – điều hòa hoạt động gen

6.

BTVN - Đột biến nhiễm săc thể

7.

BTVN - Đột biến gen

8.

BTVN - Di truyền Menđen phần 1

9.

BTVN - Di truyền Menđen phần 2

10.

BTVN - Di truyền tương tác gen phần 2

11.

BTVN - Di truyền tương tác gen phần 1

12.

BTVN - Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 1

13.

BTVN - Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 2

14.

BTVN - Di truyền người

15.

BTVN - Di truyền học quần thể

16.

BTVN - Cơ chế tái bản ADN – phiên mã tổng hợp ARN

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Sinh học năm 2022 - Thầy Nguyễn Đức Hải

1. Di truyền học

Số đề thi: 11

Sắp thi 01/03/2022
Sắp thi 14/04/2022

[S+] - 3600 bài tập trắc nghiệm sinh học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

6. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Di truyền học người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Ứng dụng di truyền học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Tiến hoá

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Sinh lý thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Sinh lý động vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 12 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

[S3] - Khoá đề thi Tốt nghiệp THPT & ĐH môn Sinh đến năm 2021 (Năm 2022)

1. Đề thi chính thức THPTQG môn Sinh năm 2017

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Đề thi chính thức THPTQG môn Sinh năm 2018

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Đề thi chính thức THPTQG môn Sinh năm 2019

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com