`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

2.

113 bài tập chọn lọc theo chuyên đề cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 1 (có lời giải chi tiết)

3.

63 bài tập chọn lọc theo chuyên đề đột biến gen

4.

Thi online - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

5.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

6.

75 bài tập chọn lọc chuyên đề cơ chế di truyền phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

7.

50 bài tập chọn lọc chuyên đề vật chất di truyền cấp độ phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

8.

80 bài tập chọn lọc chuyên đề ứng dụng di truyền vào chọn giống của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

9.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

10.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 3: Vận dụng và vận dụng cao

11.

Thi online - Các dạng bài tập phần đột biến gen

12.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

13.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 2

14.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 4

15.

Thi online - Các dạng bài tập di truyền tương tác gen

16.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

17.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

18.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

19.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

20.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 201 ( có lời giải chi tiết)

21.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

22.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

23.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 202 ( có lời giải chi tiết)

24.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

25.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

26.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 203 ( có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 204 (có lời giải chi tiết)

28.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 204 ( có lời giải - video chữa chi tiết)

29.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 204 ( có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 1 (có video chữa)

31.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Chuyên Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi thử THPT QG môn Sinh - Sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - năm học 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12

35.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Bình Thuận - Năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT QG môn Sinh - Bộ GD&ĐT năm 2019 (có video chữa)

Xem thêm

Thầy Hải - Khóa luyện đề thi THPT quốc gia môn sinh năm 2020 - có video chữa

1.

Để thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 2 ( có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 3 ( có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 4 ( có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 5 ( có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 6 ( có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 7 ( có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 8 ( có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 9 ( có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 10 ( có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 11 ( có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 12 ( có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 13 ( có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 14 ( có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 15 ( có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 16 ( có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 17 ( có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 18 ( có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 19 ( có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề số 20 ( có video chữa)

Thầy Mạnh - Phương pháp học tốt sinh học 12 - Theo chuyên đề - Năm 2020

6. Di truyền Menđen

Số đề thi: 9 Đã phát hành

11. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 7 Đã phát hành

14. Tiến hóa

Số đề thi: 10 Đã phát hành

15. Sinh thái học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

Thầy Mạnh - Khóa tổng ôn kiến thức Sinh học 12 - Năm 2020

1.

Thi online – Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

2.

Thi online – Đột biến gen

3.

Thi online – Vật chất di truyền - Cơ chế di truyền biến dị cấp độ tế bào

4.

Thi online – Di truyền Menđen phần 1

5.

Thi online – Di truyền Menđen phần 2

6.

Thi online – Di truyền tương tác gen phần 2

7.

Thi online – Di truyền tương tác gen phần 1

8.

Thi online – Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 1

9.

Thi online – Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 2

10.

Thi online – Di truyền liên kết với giới tính

11.

Thi online – Di truyền học quần thể

12.

Thi online – Xác suất trong di truyền học quần thể

13.

Thi online – Di truyền người

14.

Thi online - Sinh thái học phần 2

15.

Thi online - Sinh thái học phần 1

60 đề thi thử THPT QG môn Sinh của các trường THPT chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1900 bài tập trắc nghiệm sinh học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

6. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Di truyền học người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Ứng dụng di truyền học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Tiến hoá

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Sinh lý thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Sinh lý động vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

Khóa đề thi học kỳ môn Sinh lớp 12 của các sở GD và các trường THPT - Năm 2020

Khoá đề thi chính thức THPT quốc gia môn Sinh năm 2017, 2018 và 2019 (Năm 2020)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com