Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Danh động từ và động từ nguyên thể - Phần 1 - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Unit 1 - tiếng Anh 9 mới - Có lời giải chi tiết

2.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

3.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 2

4.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 3

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 4

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 5

S1 - Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 9 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. Viet Nam: Then and Now

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 7. Recipes and Eating Habits

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 23/10/2020
Sắp thi 12/11/2020

15. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2

Sắp thi 18/11/2020
Sắp thi 08/12/2020

17. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 28/12/2020
Sắp thi 17/01/2021

19. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 1

Sắp thi 23/01/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com