Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Luyện tập về câu bị động cơ bản - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Phú Yên - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online _ Unit 1_ tiếng Anh 9 mới_ Có lời giải chi tiết

S1 - Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 9 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/07/2020
Sắp thi 14/08/2020
Sắp thi 03/09/2020

9. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 1

Sắp thi 09/09/2020
Sắp thi 13/09/2020

11. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2

Sắp thi 03/10/2020
Sắp thi 23/10/2020
Sắp thi 12/11/2020

14. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2

Sắp thi 18/11/2020
Sắp thi 08/12/2020

16. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 28/12/2020
Sắp thi 17/01/2021

18. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 1

Sắp thi 23/01/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com