Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Bài tập muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 1

1.

Thi online: Nhận biết hợp chất hữu cơ - Đề 2

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 1 (Có video chữa)

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 5 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 6 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 7 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 8 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 9 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 10 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 11 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 13 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 14 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 15 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 16 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 17 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 18 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 19 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 20 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 21 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 22 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 23 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 24 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 25 (Có video chữa)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com