Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Lý thuyết hiđrocacbon

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Công thức hóa học

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online: Lý thuyết chung về este (đề 1)

4.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

6.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

7.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

8.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Bài tập lý thuyết về sắt

10.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

13.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

14.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

Lý thuyết về nitơ - photpho (Đề 1)

16.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

18.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

19.

Thi online: Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm - Đề 1

20.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

21.

Xác định chất điện li mạnh / yếu / không điện li; viết phương trình điện li

22.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

23.

Thi online: Lý thuyết và bài tập nâng cao

24.

Lý thuyết về hiđrocacbon

25.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

26.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

27.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

28.

Thi online: Bài tập lý thuyết về amin

29.

Thi online: Lý thuyết về este

30.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

31.

Bài tập về định nghĩa, đồng phân và danh pháp của ancol

32.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

36.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

37.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

38.

Lý thuyết về cacbon và hợp chất của cacbon

39.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

41.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

42.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

43.

Thi online: Các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

44.

Thi online: Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

45.

Thi online: Lý thuyết hiđrocacbon

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Nền tảng Hóa học 12 năm 2022

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Polime

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 10 Đã phát hành

8. Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm

Số đề thi: 15 Đã phát hành

9. Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 11 Đã phát hành

11. Nhận biết - Tinh chế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Tùng - Luyện thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 18 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat (Lớp 12)

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein (Lớp 12)

Số đề thi: 17 Đang phát hành... loading

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại (Lớp 12)

Số đề thi: 13 Đang phát hành... loading

Sắp thi 10/12/2021
Sắp thi 06/01/2022
Sắp thi 13/01/2022

10. Nitơ - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6

Sắp thi 22/01/2022

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2

Sắp thi 07/02/2022
Sắp thi 13/02/2022

13. Hiđrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 23/02/2022

14. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5

Sắp thi 07/03/2022
Sắp thi 21/03/2022

Xem thêm

[S2] - Thầy Chất - Luyện thi TN THPT & ĐH Hoá học dành cho HS mất gốc năm 2022

1. Các kiến thức cơ bản

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Hiđrocacbon

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

Sắp thi 24/07/2021

5. Anđehit - Axit cacboxylic

Số đề thi: 12

Sắp thi 21/08/2021

6. Este - Lipit

Số đề thi: 9

Sắp thi 27/09/2021
Sắp thi 21/10/2021

8. Polime - Cacbohiđrat

Số đề thi: 5

Sắp thi 18/11/2021

9. Sự điện li

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/12/2021

10. Phi kim

Số đề thi: 15

Sắp thi 18/12/2021

11. Kim loại

Số đề thi: 18

Sắp thi 24/01/2022

12. Nhận biết

Số đề thi: 4

Sắp thi 09/03/2022
Sắp thi 18/03/2022

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Giải bài tập SGK và SBT Hóa học 12 năm 2022

1. Chương 1 - Este - Lipit

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Chương 2 - Cacbohiđrat

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Chương 8 - Phân biệt một số chất vô cơ

Số đề thi: 3 Đã phát hành

[S3] - Thầy Tùng - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022 - có video chữa

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 5 (có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 6 (có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 8 (có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 9 (có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 10 (có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 12 (có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 13 (có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 14 (có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 15 (có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 16 (có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 17 (có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 18 (có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 19 (có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 20 (có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 21 (có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 22 (có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 23 (có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 24 (có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 25 (có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 26 (có video chữa)

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 27 (có video chữa)

28.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 28 (có video chữa)

29.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 29 (có video chữa)

30.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 30 (có video chữa)

[S4] - Thầy Tùng - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022

1.

Thi online: Tổng ôn chất lưỡng tính – pH dung dịch

2.

Thi online: Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

3.

Thi online: Dãy điện hóa

4.

Thi online: Tổng ôn bài tập thủy luyện

5.

Thi online: Tổng ôn điện phân – ăn mòn kim loại

6.

Thi online: Tổng ôn phản ứng nhiệt luyện – nhiệt phân

7.

Thi online: Tổng ôn phản ứng của nước với các chất vô cơ – nước cứng

8.

Thi online: Tổng ôn kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

9.

Thi online: Tổng ôn oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

10.

Thi online: Tổng ôn bài toán hiđroxit lưỡng tính

11.

Thi online: Tổng ôn hợp chất phản ứng với AgNO3/NH3

12.

Thi online: Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

13.

Thi online: Tổng ôn các hợp chất phản ứng với dung dịch Br2

14.

Thi online: Các chất phản ứng được với H2

15.

Thi online: Tổng ôn bài toán bảo toàn liên kết pi

16.

Thi online: Các chất phản ứng được với NaOH, HCl

17.

Thi online: So sánh tính axit, bazơ, nhiệt độ sôi

18.

Thi online: Tổng ôn xác định CTCT, CTPT hợp chất hữu cơ

19.

Thi online: Tổng ôn đốt cháy hợp chất hữu cơ

20.

Thi online: Tổng ôn nhận biết – tinh chế

[S+] - 6000 bài tập Hóa học chọn lọc theo dạng và mức độ - có lời giải chi tiết

1. Este - Lipit

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 27 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 20 Đã phát hành

6. Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

7. Sắt và một số kim loại quan trọng

Số đề thi: 13 Đã phát hành

8. Phân biệt một số chất vô cơ

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Sự điện li

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

13. Đại cương về hóa học hữu cơ

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Hiđrocacbon

Số đề thi: 7 Đã phát hành

15. Ancol - Phenol

Số đề thi: 8 Đã phát hành

16. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Đề thi học kì Hóa học 12 năm 2022 - có lời giải chi tiết

[S3] - Đề thi chính thức TN THPT & ĐH chính thức Hóa học đến năm 2021 - có lời giải chi tiết

1. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019

Số đề thi: 4 Đã phát hành


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com