Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lý thuyết về este

2.

BTVN - Bài tập thủy phân este

3.

Bài 5. Glucozơ (SBT, tr11-13)

4.

Bài 9. Amin (SBT, tr17-18)

5.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

6.

Bài 2. Lipit (SBT, tr5-7)

7.

BTVN - Monosaccarit

8.

BTVN - Bài tập lý thuyết về amin

9.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2020 - 2021 - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Lý thuyết về hiđrocacbon

11.

BTVN - Lý thuyết chung về este (đề 1)

12.

Bài tập lý thuyết về sắt

13.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2020 - 2021 - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

14.

Bài tập về định nghĩa, đồng phân và danh pháp của ancol

15.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

16.

BTVN - Phương pháp bảo toàn nguyên tố

17.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

18.

Xác định chất điện li mạnh / yếu / không điện li; viết phương trình điện li

19.

BTVN - Glucozơ và fructozơ

20.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

21.

BTVN - Phương pháp giải bài toán hấp thụ khí H2S/SO2/CO2 vào dung dịch kiềm và bài tập đồ thị tương ứng

22.

Lý thuyết về cacbon và hợp chất của cacbon

23.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

24.

BTVN - Lý thuyết về amin

25.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

26.

BTVN - Bài tập thủy phân este đặc biệt

27.

Lý thuyết về nitơ - photpho (Đề 1)

28.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

29.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

30.

BTVN - Lý thuyết chung về este

31.

BTVN - Lý thuyết chung về cacbohiđrat

32.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Bình Giang năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT TX Quảng Trị năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT Đoàn Thượng năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An năm 2022

37.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Hóa học - Bộ GD&ĐT năm 2022

38.

Kì thi đánh giá năng lực tuyển sinh ĐH - Môn Hóa học - ĐHSP Hà Nội năm 2022

39.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

40.

BTVN - Lý thuyết về amin

41.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 1 (có video chữa)

42.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Nguyễn Khuyến năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

43.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

44.

Thi online: Monosaccarit và bài tập về monosaccarit

45.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

46.

Thi online: Lý thuyết trọng tâm và bài tập lý thuyết về este

47.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2022 - Mã đề 215 (Có lời giải chi tiết)

48.

Thi online: Chất béo và bài tập thường gặp về chất béo

49.

Thi online: Amin và bài tập thường gặp về amin

50.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 205 (Có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Gia Viễn B năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - THPT Quỳnh Lưu 2 năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

54.

BTVN - Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Nền tảng Hóa học 12 năm 2023

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Polime

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 10 Đã phát hành

10. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 11 Đã phát hành

11. Nhận biết - Tinh chế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Tùng - Luyện thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2023

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 20 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat (Lớp 12)

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Sắt - Crom - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 11 Đã phát hành

10. Nitơ - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Đại cương hóa học hữu cơ (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Hiđrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

14. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Anđehit - Axit cacboxylic (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Tùng - Luyện thi TN THPT & ĐH Hóa học 5++ năm 2023

1. Este - Chất béo (Hóa 12)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat (Hóa 12)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit (Hóa 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Polime (Hóa 12)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Sắt - Crom - Đồng (Hóa 12)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

8. Tổng ôn Hóa 11

Số đề thi: 2 Đã phát hành

[S2] - Thầy Chất - Luyện thi TN THPT & ĐH Hoá học dành cho HS mất gốc - Năm 2023

1. Một số bài bổ trợ

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Este

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Cacbohiđrat

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Polime

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Kim loại

Số đề thi: 6 Đã phát hành

8. Kiến thức lớp 11

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

[S3] - Thầy Tùng - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Hóa học năm 2023 - có video chữa

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 5 (có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 6 (có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 8 (có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 9 (có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 10 (có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 12 (có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 13 (có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 14 (có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 15 (có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 16 (có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 17 (có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 18 (có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 19 (có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2023 - Đề 20 (có video chữa)

[S3] - Đề thi chính thức TN THPT & ĐH chính thức Hóa học đến năm 2022 - có lời giải chi tiết

[S3] – Siêu phẩm 58+ đề thi thử TN THPT môn Hóa học của các trường THPT chuyên năm 2023 - có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Kiến An - Hải Phòng - Lần 1 năm 2023

2.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông - Lần 1 năm 2023

3.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2023

4.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Ninh Giang - Hải Dương- Lần 1 năm 2023

5.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh- Lần 1 năm 2023

6.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Ngô Gia Tự - Lần 1 năm 2023

7.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2023

8.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Lê Văn Thịnh - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2023

9.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa Lần 1 năm 2023

10.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 năm 2023

11.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Yên Thế - Bắc Giang Lần 1 năm 2023

12.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Yên Thế - Bắc Giang Lần 2 năm 2023

13.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình Lần 1 năm 2023

14.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Tứ Kỳ - Hải Dương Lần 1 năm 2023

15.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Kim Liên - Hà Nội Lần 1 năm 2023

16.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Liên Trường THPT - Nghệ An Lần 1 năm 2023

17.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Liên Trường THPT - Quảng Nam Lần 1 năm 2023

18.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ Lần 1 năm 2023

19.

Đề thi ĐGNL môn Hóa - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lần 1 năm 2023

20.

Đề thi ĐGNL môn Hóa - Trường THPT Đông Thành - Quảng Ninh Lần 1 năm 2023

[S3] - Tuyệt phẩm 56+ đề thi thử TN THPT môn Hóa của các trường THPT chuyên năm 2022 - có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Cụm trường THPT tỉnh Nam Định năm 2022

2.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Lê Quý Đôn - Nam Định - Lần 1 năm 2022

3.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế - Lần 2 năm 2022

4.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

5.

Đề thi Đánh giá năng lực - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2022

6.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Lục Ngạn 1 - Bắc Giang - Lần 1 năm 2022

7.

Đề thi KSCL môn Hóa - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - Đợt 1 năm 2022

8.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - Lần 1 năm 2022

9.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Đào Duy Từ - Hà Nội năm 2022

10.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Lần 1 năm 2022

11.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Nghệ An - Lần 1 năm 2022

12.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

13.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Hải Phòng - Lần 1 năm 2022

14.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2022

15.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

16.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên năm 2022

17.

Đề thi KSCL TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

18.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 năm 2022

19.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Như Thanh - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

20.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - Lần 2 năm 2022

21.

Đề thi KSCL môn Hóa - Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - năm 2022

22.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước năm 2022

23.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An năm 2022

24.

Đề thi KSCL TN THPT môn Hóa - Trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2022

25.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An năm 2022

26.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Thọ Xuân 5 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

27.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Yên Bái - Lần 1 năm 2022

28.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Lần 2 (trực tuyến) năm 2022

29.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

30.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

31.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2022

32.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

33.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam năm 2022

34.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Quan Hóa - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

35.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Lào Cai - Lần 1 năm 2022

36.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Lào Cai - Lần 1 năm 2022

37.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2022

38.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh năm 2022

39.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Phú Bài - Thừa Thiên Huế - Lần 1 năm 2022

40.

Đề thi KSCL môn Hóa - Sở GD&ĐT Hải Dương - Lần 2 năm 2022

41.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế - Lần 1 năm 2022

42.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Vĩnh Linh - Quảng Trị năm 2022

43.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Hướng Hóa - Quảng Trị năm 2022

44.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 năm 2022

45.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Hóa học - Bộ GD&ĐT năm 2022

46.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Lần 2 năm 2022

47.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Liên trường THPT Nghệ An - Lần 1 năm 2022

48.

Đề thi KSCL môn Hóa - Sở GD&ĐT Hà Nội - Lần 1 năm 2022

49.

Kì thi đánh giá năng lực tuyển sinh ĐH - Môn Hóa học - ĐHSP Hà Nội năm 2022

50.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế năm 2022

51.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

52.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Lần 2 năm 2022

53.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Sầm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

54.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Lần 1 năm 2022

55.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Lần 1 năm 2022

56.

Đề thi thử TN THPT môn Hóa - Trường THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông - TP. Hồ Chí Minh năm 2022

[S4] - Thầy Tùng - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2023

1.

BTVN - Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

2.

BTVN - So sánh tính axit, bazơ, nhiệt độ sôi

3.

BTVN - Tổng ôn bài toán hiđroxit lưỡng tính

4.

BTVN - Tổng ôn chất lưỡng tính – pH dung dịch

5.

BTVN - Tổng ôn các hợp chất phản ứng với dung dịch Br2

6.

BTVN - Dãy điện hóa

7.

BTVN - Tổng ôn hợp chất phản ứng với AgNO3/NH3

8.

BTVN - Các chất phản ứng được với H2

9.

BTVN - Tổng ôn bài tập thủy luyện

10.

BTVN - Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

11.

BTVN - Tổng ôn bài toán bảo toàn liên kết pi

12.

BTVN - Tổng ôn điện phân – ăn mòn kim loại

13.

BTVN - Các chất phản ứng được với NaOH, HCl

14.

BTVN - Tổng ôn phản ứng nhiệt luyện – nhiệt phân

15.

BTVN - Tổng ôn xác định CTCT, CTPT hợp chất hữu cơ

16.

BTVN - Tổng ôn phản ứng của nước với các chất vô cơ – nước cứng

17.

BTVN - Tổng ôn đốt cháy hợp chất hữu cơ

18.

BTVN - Tổng ôn kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

19.

BTVN - Tổng ôn nhận biết – tinh chế

20.

BTVN - Tổng ôn oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

[S4] - Thầy Chất - Tổng ôn lý thuyết thi TN THPT & ĐH Hoá học năm 2023 (theo chuyên đề)

1. Kim loại

Số đề thi: 9

Sắp thi 15/03/2023

2. Hóa học hữu cơ 12

Số đề thi: 9

Sắp thi 23/03/2023

3. Hóa học hữu cơ 11

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/04/2023

4. Hóa học vô cơ 11

Số đề thi: 3

Sắp thi 20/04/2023
Sắp thi 30/04/2023
Sắp thi 14/05/2023

7. Phân biệt chất

Số đề thi: 1

Sắp thi 18/05/2023

[S+] - Thầy Tùng - Các phương pháp chọn lọc giải nhanh bài tập hóa học THPT

[S+] - 6000 bài tập Hóa học chọn lọc theo dạng và mức độ - có lời giải chi tiết

1. Este - Lipit

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 27 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 20 Đã phát hành

10. Sự điện li

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

14. Hiđrocacbon

Số đề thi: 7 Đã phát hành

15. Ancol - Phenol

Số đề thi: 8 Đã phát hành

16. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Đề thi học kì Hóa học 12 năm 2023 - có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com