Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lý thuyết chung về este (đề 1)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

3.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

4.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

5.

Bài tập lý thuyết về sắt

6.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

8.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

9.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Lý thuyết về nitơ - photpho (Đề 1)

11.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Xác định chất điện li mạnh / yếu / không điện li; viết phương trình điện li

14.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

15.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Lý thuyết về hiđrocacbon

17.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

19.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

20.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

21.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

25.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

26.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

27.

BTVN - Lý thuyết và bài tập nâng cao

28.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

29.

BTVN - Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm - Đề 1

30.

Bài tập về định nghĩa, đồng phân và danh pháp của ancol

31.

Lý thuyết về cacbon và hợp chất của cacbon

32.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

33.

BTVN - Lý thuyết về este

34.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

35.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

36.

BTVN - Bài tập lý thuyết về amin

37.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

40.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

42.

BTVN - Lý thuyết về amin

43.

BTVN - Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

44.

BTVN - Lý thuyết về sắt và hợp chất của sắt

45.

BTVN - Lý thuyết anđehit

46.

BTVN - Phương pháp bảo toàn khối lượng

47.

BTVN - Lý thuyết hiđrocacbon

48.

BTVN - Nitơ và bài toán tổng hợp NH3

49.

BTVN - Tính chất chung của kim loại

50.

BTVN - Công thức hóa học

51.

BTVN - Lý thuyết chung về este

52.

BTVN - Lý thuyết về amin

53.

BTVN - Các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

54.

BTVN - Ancol (định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp)

55.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

56.

BTVN - Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Nền tảng Hóa học 12 năm 2022

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Polime

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 10 Đã phát hành

10. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 11 Đã phát hành

11. Nhận biết - Tinh chế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Tùng - Luyện thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 19 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat (Lớp 12)

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại (Lớp 12)

Số đề thi: 13 Đang phát hành... loading

7. Sắt - Crom - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 11 Đã phát hành

8. Nhận biết - Tinh chế (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Dung dịch - Sự điện li (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

10. Nitơ - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Đại cương hóa học hữu cơ (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Hiđrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

14. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Anđehit - Axit cacboxylic (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Chất - Luyện thi TN THPT & ĐH Hoá học dành cho HS mất gốc năm 2022

1. Các kiến thức cơ bản

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Hiđrocacbon

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Anđehit - Axit cacboxylic

Số đề thi: 12 Đã phát hành

6. Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Amin - Amino axit - Peptit - Protein

Số đề thi: 11 Đã phát hành

8. Polime - Cacbohiđrat

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Sự điện li

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Phi kim

Số đề thi: 15 Đã phát hành

11. Kim loại

Số đề thi: 18 Đã phát hành

12. Nhận biết

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Thầy Tùng - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022 - có video chữa

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 5 (có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 6 (có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 8 (có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 9 (có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 10 (có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 12 (có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 13 (có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 14 (có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 15 (có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 16 (có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 17 (có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 18 (có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 19 (có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 20 (có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 21 (có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 22 (có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 23 (có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 24 (có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 25 (có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 26 (có video chữa)

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 27 (có video chữa)

28.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 28 (có video chữa)

29.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 29 (có video chữa)

30.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2022 - Đề 30 (có video chữa)

[S4] - Thầy Tùng - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022

1.

BTVN - Tổng ôn chất lưỡng tính – pH dung dịch

2.

BTVN - Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

3.

BTVN - Dãy điện hóa

4.

BTVN - Tổng ôn bài tập thủy luyện

5.

BTVN - Tổng ôn điện phân – ăn mòn kim loại

6.

BTVN - Tổng ôn phản ứng nhiệt luyện – nhiệt phân

7.

BTVN - Tổng ôn phản ứng của nước với các chất vô cơ – nước cứng

8.

BTVN - Tổng ôn kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

9.

BTVN - Tổng ôn oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

10.

BTVN - Tổng ôn bài toán hiđroxit lưỡng tính

11.

BTVN - Tổng ôn hợp chất phản ứng với AgNO3/NH3

12.

BTVN - Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

13.

BTVN - Tổng ôn các hợp chất phản ứng với dung dịch Br2

14.

BTVN - Các chất phản ứng được với H2

15.

BTVN - Tổng ôn bài toán bảo toàn liên kết pi

16.

BTVN - Các chất phản ứng được với NaOH, HCl

17.

BTVN - So sánh tính axit, bazơ, nhiệt độ sôi

18.

BTVN - Tổng ôn xác định CTCT, CTPT hợp chất hữu cơ

19.

BTVN - Tổng ôn đốt cháy hợp chất hữu cơ

20.

BTVN - Tổng ôn nhận biết – tinh chế

[S4] - Thầy Chất - Tổng ôn lý thuyết thi TN THPT & ĐH Hoá học năm 2022 (theo chuyên đề)

1. Kim loại

Số đề thi: 11

Sắp thi 15/03/2022

2. Hóa học hữu cơ 12

Số đề thi: 9

Sắp thi 23/03/2022

3. Hóa học hữu cơ 11

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/04/2022

4. Hóa học vô cơ 11

Số đề thi: 5

Sắp thi 20/04/2022
Sắp thi 30/04/2022
Sắp thi 14/05/2022

7. Phân biệt chất

Số đề thi: 1

Sắp thi 18/05/2022

[S+] - Thầy Tùng - Các phương pháp chọn lọc giải nhanh bài tập hóa học THPT

[S+] - 6000 bài tập Hóa học chọn lọc theo dạng và mức độ - có lời giải chi tiết

1. Este - Lipit

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 27 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 20 Đã phát hành

8. Phân biệt một số chất vô cơ

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Sự điện li

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

13. Đại cương về hóa học hữu cơ

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Hiđrocacbon

Số đề thi: 7 Đã phát hành

15. Ancol - Phenol

Số đề thi: 8 Đã phát hành

16. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Đề thi học kì Hóa học 12 năm 2022 - có lời giải chi tiết

[S3] - Đề thi chính thức TN THPT & ĐH chính thức Hóa học đến năm 2021 - có lời giải chi tiết

1. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com