Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online luyện thi và luyện đề đại học & THPT Quốc gia trực tuyến môn Hóa lớp 12.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY TÙNG - KHÓA HÓA HỌC LỚP 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (NĂM 2019)

1. Thi Online - Este - Chất béo

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Cacbohiđrat

 • Số đề thi: 6
 • Đang phát hành ... loading

3. Thi Online - Amin - Aminoaxit - Protein

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 04/09/2018

4. Thi Online - Polime

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 16/10/2018

5. Thi Online - Đại cương về kim loại

 • Số đề thi: 9
 • Ngày phát hành: 30/10/2018

6. Thi Online - Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm

 • Số đề thi: 9
 • Ngày phát hành: 19/12/2018

7. Thi Online - Crom - Sắt - Đồng

 • Số đề thi: 10
 • Ngày phát hành: 07/03/2019

THẦY TÙNG - KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC 2019

1. Thi Online - Este - Lipit (Lớp 12)

 • Số đề thi: 12
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Cacbohidrat (Lớp 12)

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Amin - Aminoaxit - Peptit - Protein (Lớp 12)

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Polime (Lớp 12)

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Đại cương về kim loại (Lớp 12)

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm (Lớp 12)

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Crom - Sắt - Đồng (Lớp 12)

 • Số đề thi: 7
 • Đang phát hành ... loading

8. Thi Online - Nhận biết - Tinh chế (Lớp 12)

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Dung dịch - Sự điện li (Lớp 11)

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 18/08/2018

10. Thi Online - Nito - Photpho (Lớp 11)

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 24/08/2018

11. Thi Online - Cacbon (Lớp 11)

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 01/09/2018

12. Thi Online - Đại cương hóa học hữu cơ (Lớp 11)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 05/09/2018

13. Thi Online - Hidrocacbon (Lớp 11)

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 11/09/2018

14. Thi Online - Dẫn xuất Ancol - Phenol (Lớp 11)

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 21/09/2018

15. Thi Online - Andehit - Axit cacboxylic (Lớp 11)

 • Số đề thi: 6
 • Ngày phát hành: 01/10/2018

16. Thi Online - Cấu tạo nguyên tử (Lớp 10)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 19/10/2018

17. Thi Online - Bảng tuần hoàn (Lớp 10)

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 05/11/2018

18. Thi Online - Liên kết hóa học (Lớp 10)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 15/11/2018

19. Thi Online - Phản ứng oxi hóa khử (Lớp 10)

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 20/11/2018

20. Thi Online - Nhóm halogen (Lớp 10)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 30/11/2018

21. Thi Online - Nhóm oxi - lưu huỳnh (Lớp 10)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 25/12/2018

22. Thi Online - Cân bằng hóa học (Lớp 10)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 15/01/2019

THẦY CHẤT - KHÓA LUYỆN THI THPT QG MÔN HÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC NĂM 2019

THẦY TÙNG - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC 2019 - CÓ VIDEO CHỮA

THẦY CHẤT - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI ONLINE THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN HÓA HỌC NĂM 2019 - CÓ VIDEO CHỮA

THẦY TÙNG_KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - HÓA HỌC 2019

ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QG MÔN HÓA NĂM 2017 VÀ 2018 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com