Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lý thuyết chung về este (đề 1)

2.

BTVN - Lý thuyết về amin

3.

BTVN - Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

4.

BTVN - Lý thuyết về sắt và hợp chất của sắt

[S2] - Thầy Tùng - Luyện thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 19 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat (Lớp 12)

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Sắt - Crom - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 11 Đã phát hành

8. Nhận biết - Tinh chế (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Dung dịch - Sự điện li (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

10. Nitơ - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Đại cương hóa học hữu cơ (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Hiđrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

14. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Anđehit - Axit cacboxylic (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com