Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

[S4] - Thầy Chất - Tổng ôn lý thuyết thi TN THPT & ĐH Hoá học năm 2022 (theo chuyên đề)

1. Kim loại

Số đề thi: 11

Sắp thi 15/03/2022

2. Hóa học hữu cơ 12

Số đề thi: 9

Sắp thi 23/03/2022

3. Hóa học hữu cơ 11

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/04/2022

4. Hóa học vô cơ 11

Số đề thi: 5

Sắp thi 20/04/2022
Sắp thi 30/04/2022
Sắp thi 14/05/2022

7. Phân biệt chất

Số đề thi: 1

Sắp thi 18/05/2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com