Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 10

Đề thi online Môn Địa lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

2.

BTVN - Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

3.

BTVN - Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

4.

BTVN - Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất (Tiết 1)

[S1] - Cô Thanh - Địa lí 10 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

1. Mở đầu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Sử dụng bản đồ

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Trái Đất

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Thạch quyển

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

5. Khí quyển

Số đề thi: 4

Sắp thi 22/08/2022

6. Thủy quyển

Số đề thi: 2

Sắp thi 04/09/2022

7. Sinh quyển

Số đề thi: 3

Sắp thi 14/09/2022
Sắp thi 27/09/2022

9. Địa lí dân cư

Số đề thi: 4

Sắp thi 07/10/2022
Sắp thi 23/11/2022
Sắp thi 18/12/2022

14. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

Sắp thi 28/01/2023
Sắp thi 29/01/2023
Sắp thi 01/02/2023
Sắp thi 02/02/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Linh - Địa lí 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

1. Mở đầu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Sử dụng bản đồ

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Trái Đất

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Thạch quyển

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Khí quyển

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

6. Thủy quyển

Số đề thi: 3

Sắp thi 14/08/2022

7. Sinh quyển

Số đề thi: 3

Sắp thi 29/08/2022
Sắp thi 13/09/2022

9. Địa lí dân cư

Số đề thi: 3

Sắp thi 03/10/2022
Sắp thi 27/11/2022
Sắp thi 27/12/2022
Sắp thi 27/01/2023
Sắp thi 28/01/2023
Sắp thi 29/01/2023
Sắp thi 01/02/2023
Sắp thi 02/02/2023

Xem thêm

[S1] - Thầy Nam - Địa lí 10 - Cánh diều - Năm 2023

1. Một số vấn đề chung

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Trái Đất

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Thạch quyển

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

4. Khí quyển

Số đề thi: 3

Sắp thi 11/08/2022

5. Thủy quyển

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/09/2022

6. Sinh quyển

Số đề thi: 2

Sắp thi 05/10/2022
Sắp thi 26/10/2022

8. Địa lí dân cư

Số đề thi: 2

Sắp thi 10/11/2022
Sắp thi 05/12/2022

11. Địa lí công nghiệp

Số đề thi: 3

Sắp thi 26/12/2022

12. Địa lí dịch vụ

Số đề thi: 3

Sắp thi 16/01/2023
Sắp thi 06/02/2023
Sắp thi 20/02/2023
Sắp thi 27/02/2023
Sắp thi 06/03/2023
Sắp thi 13/03/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com