Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 10

Đề thi online Môn Lí lớp 10

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Bài tập: Chuyển động tổng hợp

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc

2.

BTVN - Chuyển động thẳng: Một số khái niệm trong chuyển động thẳng.Tốc độ

3.

BTVN - Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

4.

BTVN - Làm quen với Vật lí

[S1+] - Thầy Vinh - Vật lí 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

1. Mở đầu

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

2. Động học

Số đề thi: 21 Đang phát hành... loading

3. Động lực học

Số đề thi: 14

Sắp thi 17/06/2022
Sắp thi 18/06/2022

5. Động lượng

Số đề thi: 5

Sắp thi 19/06/2022

6. Chuyển động tròn

Số đề thi: 4

Sắp thi 20/06/2022
Sắp thi 21/06/2022
Sắp thi 22/06/2022
Sắp thi 23/06/2022
Sắp thi 24/06/2022
Sắp thi 25/06/2022

Xem thêm

[S1+] - Thầy Toản - Vật lí 10 - Cánh diều - Năm 2023

1. Mở đầu

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Mô tả chuyển động

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Chuyển động biến đổi

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

4. Lực và chuyển động

Số đề thi: 15

Sắp thi 18/06/2022

5. Năng lượng

Số đề thi: 8

Sắp thi 19/06/2022

6. Động lượng

Số đề thi: 5

Sắp thi 20/06/2022
Sắp thi 21/06/2022
Sắp thi 24/06/2022
Sắp thi 25/06/2022
Sắp thi 26/06/2022
Sắp thi 27/06/2022

Xem thêm

[S1+] - Cô Loan - Vật lí 10 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

1. Mở đầu

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Mô tả chuyển động

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Sắp thi 17/06/2022
Sắp thi 19/06/2022

6. Năng lượng

Số đề thi: 9

Sắp thi 20/06/2022

7. Động lượng

Số đề thi: 4

Sắp thi 21/06/2022

8. Chuyển động tròn

Số đề thi: 4

Sắp thi 22/06/2022
Sắp thi 23/06/2022
Sắp thi 24/06/2022
Sắp thi 25/06/2022

12. Ôn tập giữa HK2 - Môn Vật lí 10

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 27/06/2022

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com