Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 10

Đề thi online Môn Lí lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 3

2.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 4

3.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 5

4.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 1

5.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 2

6.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 3

7.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 4

8.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 5

9.

BTVN - Kiểm tra hết chương Động học chất điểm (Đề số 1)

10.

BTVN - Kiểm tra hết chương Các định luật bảo toàn (Đề số 1)

11.

BTVN - Thi THPTQG – (Đề số 1)

12.

Đề kiểm tra HKI Vật Lí 10 - THPT Trần Biên - Sở GD&ĐT Đồng Nai năm 2019 - 2020

13.

Đề kiểm tra HKII Vật Lí 10 - Trường THPT Trần Phú năm 2019 - 2020

14.

BTVN - Chuyển động cơ (Có lời giải chi tiết)

15.

BTVN - Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

16.

BTVN - Đề kiểm tra HKII - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 1

18.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 2

19.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 3

20.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 4

21.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 5

22.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 1

23.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 2

24.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 3

25.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 4

26.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 5

27.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 1

28.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 2

29.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 3

30.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 4

31.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 5

32.

BTVN - Tính vận tốc trung bình - Tốc độ trung bình

33.

BTVN - Tổng hợp và phân tích lực

34.

BTVN - Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

35.

BTVN - Động năng - Định lí biến thiên động năng

36.

BTVN - Đề kiểm tra HKII - Đề số 1

37.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 1

38.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 2

39.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 3

40.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 4

41.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 10 - Đề số 5

42.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 1

43.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 2

Xem thêm

[S1] - Thầy Toản - Vật Lí 10 - Năm 2022

1. Động học chất điểm

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Động lực học chất điểm

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Đề ôn tập cuối HKI - Vật Lí 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Các định luật bảo toàn

Số đề thi: 7 Đã phát hành

7. Chất khí

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HKII - Vật Lí 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Cơ sở của nhiệt động lực học

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 10/02/2022

Xem thêm

[S1+] - Cô Loan - Vật Lí 10 cơ bản và nâng cao - Năm 2022

1. Động học chất điểm

Số đề thi: 16 Đã phát hành

3. Động lực học chất điểm

Số đề thi: 12 Đã phát hành

4. Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Đề ôn tập cuối HKI - Vật Lí 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Các định luật bảo toàn

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Chất khí

Số đề thi: 6 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HKII - Vật Lí 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Cơ sở của nhiệt động lực học

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Chất rắn và chất lỏng - Sự chuyển thể

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/03/2022

Xem thêm

[S3] - Thầy Toản - Luyện đề Vật Lí - Hướng tới thi TN THPT & ĐH - Năm 2022

1. Luyện đề kiểm tra HKI

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Luyện đề kiểm tra HKII

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Ôn tập kiến thức chuẩn bị thi THPT QG

Số đề thi: 6 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì Vật Lí 10 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2022

2. Đề thi HKII (Có lời giải chi tiết)

Số đề thi: 20 Đang phát hành... loading

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com