Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Toán lớp 10.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY CƯỜNG - KHÓA TOÁN LỚP 10 - NĂM 2019

1. Thi Online - Vecto và các phép toán

 • Số đề thi: 7
 • Đang phát hành ... loading

2. Thi Online - Mệnh đề - Tập hợp

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Hàm số bậc nhất và bậc hai

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Phương trình và hệ phương trình

 • Số đề thi: 10
 • Đang phát hành ... loading

5. Thi Online - Giới thiệu khóa Toán 10 và phương pháp học tập online

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 30/08/2018

6. Thi Online - Bất đẳng thức và bất phương trình - ôn tập học kì 1 đại số

 • Số đề thi: 13
 • Ngày phát hành: 08/09/2018

7. Thi Online - Tích vô hướng và ứng dụng - Ôn tập học kỳ 1 hình học

 • Số đề thi: 6
 • Ngày phát hành: 13/10/2018

8. Thi Online - Hệ thức lượng trong tam giác

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 08/11/2018

9. Thi Online - Đường thẳng trong hệ trục Oxy

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 18/11/2018

10. Thi Online - Đường tròn trong hệ trục Oxy

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 07/12/2018

11. Thi Online - Góc lượng giác và công thức lượng giác - ôn tập học kỳ 2 đại số

 • Số đề thi: 8
 • Ngày phát hành: 25/12/2018

12. Thi Online - Elip, Hypebol - Ôn tập học kỳ 2 hình học

 • Số đề thi: 6
 • Ngày phát hành: 23/01/2019

KHÓA HÌNH HỌC LỚP 10 - THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN - NĂM 2019

1. Thi Online - Vấn đề 1: Vecto

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Vấn đề 2: Tọa độ trong mặt phẳng

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 20/07/2018

3. Thi Online - Vấn đề 3: Phương trình đường thẳng.

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 25/08/2018

4. Thi Online - Vấn đề 4: Đường tròn

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 05/10/2018

5. Thi Online - Vấn đề 5: Ba đường cô-níc

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/11/2018

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com