Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 10

Đề thi online Môn Toán lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Mệnh đề, mệnh đề chứa biến - Có lời giải chi tiết

2.

Đề online: Luyện tập Tập hợp vá các phép toán trên tập hợp - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Các khái niệm cơ bản: Véc tơ; cộng, trừ hai véc tơ; nhân véc tơ với một số - có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Chứng minh đẳng thức véc tơ, phân tích véc tơ - có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai điểm trùng nhau - có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Tập xác định; sự biến thiên; hàm số chẵn lẻ (Tiết 1) - có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Tập xác định; sự biến thiên; hàm số chẵn lẻ (Tiết 2) - có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ - có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Giải và biện luận phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn - có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Ôn tập chương Vecto và các phép toán - có lời giải chi tiết

11.

Đề online: Luyện tập tích vô hướng hai vectơ - Có lời giải chi tiết

12.

Thi online - Phương pháp giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - có lời giải chi tiết

13.

Thi online - Hệ phương trình bậc hai hai ẩn - Hệ phương trình đối xứng loại I - có lời giải chi tiết

14.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐHSP – Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi online - Phương pháp giải phương trình chứa căn - Tiết 2 – Có lời giải chi tiết.

16.

Đề thi ôn tập HK1 - Môn Toán 10 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi online - Hệ thức lượng trong tam giác – Có lời giải chi tiết.

18.

Thi online - Đề ôn tập học kỳ I - có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Bất phương trình bậc nhất và dấu của nhị thức bậc nhất - có lời giải chi tiết

20.

Thi online - Một số bài toán về viết phương trình đường thẳng - có lời giải chi tiết

21.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 10 - Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 Sở GD và ĐT Bắc Giang – Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Tiếp tuyến của đường tròn - có lời giải chi tiết

24.

Thi online - Vị trí tương đối của hai đường tròn, tiếp tuyến chung của hai đường tròn - có lời giải chi tiết

25.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 10 - Trường THPT Đống Đa - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT Chuyên – ĐHSP Hà Nội – Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Công thức cộng, công thức nhân đôi, hạ bậc - có lời giải chi tiết

28.

Thi online - Công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng - có lời giải chi tiết

29.

Thi online – Phương trình đường tròn – Có lời giải chi tiết

30.

Thi online – Elip – Có lời giải chi tiết

Xem thêm

Thầy Nguyên - Khóa hình học lớp 10 - Năm 2020

1. Vấn đề 1: Vecto

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Vấn đề 5: Ba đường cô-níc

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Khóa đề thi học kì môn Toán lớp 10 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com