Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 10

Đề thi online Môn Toán lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi ôn tập HK1 - Môn Toán 10 - Đề số 3

2.

BTVN - Mệnh đề, mệnh đề chứa biến

3.

BTVN - Tập xác định; sự biến thiên; hàm số chẵn lẻ (Tiết 1) - có lời giải chi tiết

4.

BTVN - Tập xác định; sự biến thiên; hàm số chẵn lẻ (Tiết 2) - có lời giải chi tiết

5.

BTVN - Giải và biện luận phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn - có lời giải chi tiết

6.

BTVN - Phương pháp giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - có lời giải chi tiết

7.

BTVN - Hệ phương trình bậc hai hai ẩn - Hệ phương trình đối xứng loại I - có lời giải chi tiết

8.

BTVN - Đề ôn tập học kỳ I (Đề số 2) - có lời giải chi tiết

9.

BTVN - Bất phương trình bậc nhất và dấu của nhị thức bậc nhất - có lời giải chi tiết

10.

BTVN - Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức - Tiết 1.

11.

BTVN - Luyện tập Công thức cộng, công thức nhân đôi, hạ bậc - có lời giải chi tiết

12.

BTVN - Luyện tập Công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng - có lời giải chi tiết

13.

BTVN - Các khái niệm cơ bản: Véc tơ; cộng, trừ hai véc tơ; nhân véc tơ với một số - có lời giải chi tiết

14.

BTVN - Chứng minh đẳng thức véc tơ, phân tích véc tơ - có lời giải chi tiết

15.

BTVN - Chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai điểm trùng nhau - có lời giải chi tiết

16.

BTVN - Tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ - có lời giải chi tiết

17.

BTVN - Ôn tập chương Vecto và các phép toán (Tiết 1) - có lời giải chi tiết

18.

BTVN - Hệ thức lượng trong tam giác.

19.

BTVN - Một số bài toán về viết phương trình đường thẳng - có lời giải chi tiết

20.

BTVN - Tiếp tuyến của đường tròn - có lời giải chi tiết

21.

BTVN - Vị trí tương đối của hai đường tròn, tiếp tuyến chung của hai đường tròn - có lời giải chi tiết

22.

Đề thi ôn tập HK1 - Môn Toán 10 - Đề số 3

23.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 1

24.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 2

25.

BTVN - Tập hợp vá các phép toán trên tập hợp (Tiết 2)

26.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 3

27.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 4

28.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 5

29.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 1

30.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 2

31.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 3

32.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 4

33.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 5

34.

BTVN - Tổng và hiệu của hai vectơ (Tiết 2)

35.

BTVN - Các bài toán về vecto (Tiết 2)

36.

BTVN - Tìm tọa độ điểm M – Cấp độ 1 (Tiết 2)

37.

BTVN - Tổng và hiệu của hai vecto (Tiết 1)

38.

BTVN - Lập phương trình đường thẳng (Mẫu 1)

39.

BTVN - Khảo sát và vẽ parabol

40.

BTVN - Phương trình đường tròn

41.

BTVN - Elip (Tiết 2)

42.

BTVN - Phương pháp giải phương trình chứa căn - Tiết 2.

43.

BTVN - Giá trị lượng giác của góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ (Tiết 2)

44.

BTVN - Tích vô hướng hai vectơ (Tiết 3)

45.

BTVN - Bất đẳng thức (Tiết 1)

46.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 10 - Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

47.

BTVN - Luyện tập Phương trình tổng quát của đường thẳng

48.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

49.

BTVN - Cung và góc lượng giác (Tiết 2)

50.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 5

51.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 4

52.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 3

53.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 2

54.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 1

55.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 1

56.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 2

57.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 3

58.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 4

59.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 10 - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Thầy Cường - Toán 10 - Năm 2022

1. Mệnh đề - Tập hợp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Vecto và các phép toán

Số đề thi: 13 Đã phát hành

10. Hệ thức lượng trong tam giác

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Đường thẳng trong hệ trục Oxy

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

12. Đề ôn tập giữa HK2 - Môn Toán lớp 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Đường tròn trong hệ trục Oxy

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

14. Elip, Hypebol - Ôn tập học kỳ 2 Hình học

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Thầy Nguyên - Hình học 10 - Năm 2022

1. Vấn đề 1: Vecto

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Vấn đề 4: Đường tròn

Số đề thi: 4 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì Toán 10 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com