`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 10

Đề thi online Môn Toán lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Mệnh đề, mệnh đề chứa biến - có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Các khái niệm cơ bản: Véc tơ; cộng, trừ hai véc tơ; nhân véc tơ với một số - có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Chứng minh đẳng thức véc tơ, phân tích véc tơ - có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai điểm trùng nhau - có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Tập xác định; sự biến thiên; hàm số chẵn lẻ (Tiết 1) - có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Tập xác định; sự biến thiên; hàm số chẵn lẻ (Tiết 2) - có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ - có lời giải chi tiết

Thầy Cường - Khóa Toán lớp 10 - Năm 2020

1. Mệnh đề - Tập hợp

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Vecto và các phép toán

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

3. Hàm số bậc nhất và bậc hai

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

Sắp thi 05/08/2019
Sắp thi 01/10/2019
Sắp thi 20/10/2019
Sắp thi 25/11/2019
Sắp thi 25/12/2019

Xem thêm

Thầy Chính - Khóa Toán lớp 10 (Tự luận và trắc nghiệm) - Năm 2020

2. Chương I: Vectơ (Hình học 10)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 20/01/2020

Thầy Nguyên - Khóa hình học lớp 10 - Năm 2020

1. Vấn đề 1: Vecto

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 05/08/2019
Sắp thi 05/09/2019
Sắp thi 05/10/2019

Khóa đề thi học kì môn Toán lớp 10 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com