Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tin lớp 10

Đề thi online Môn Tin lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Thông tin và xử lí thông tin

2.

BTVN - Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

[S1] - Thầy Phương - Tin học 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

2. Thiết kế đồ họa

Số đề thi: 4

Sắp thi 09/08/2022

3. Lập trình Python

Số đề thi: 16

Sắp thi 29/08/2022
Sắp thi 27/11/2022

5. Ôn tập HK1 - Tin 10

Số đề thi: 3

Sắp thi 02/12/2022
Sắp thi 07/12/2022

7. Ôn tập HK2 - Tin 10

Số đề thi: 3

Sắp thi 12/12/2022

[S1] - Thầy Phương - Tin học 10 - Cánh diều - Năm 2023

1. Tin học và xử lí thông tin

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 30/06/2022
Sắp thi 15/07/2022

4. Lập trình cơ bản

Số đề thi: 13

Sắp thi 25/07/2022
Sắp thi 10/10/2022
Sắp thi 20/10/2022
Sắp thi 30/10/2022
Sắp thi 27/11/2022

9. Ôn tập HK1 - Tin 10

Số đề thi: 3

Sắp thi 27/11/2022
Sắp thi 27/12/2022

11. Ôn tập HK2 - Tin 10

Số đề thi: 3

Sắp thi 11/01/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com