Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 10

Đề thi online Môn Sinh lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Các nguyên tố hóa học và nước

2.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 10 - Đề số 5

3.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 10 - Đề số 4

4.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 10 - Đề số 3

5.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 10 - Đề số 2

6.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 10 - Đề số 1

7.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 10 - Đề số 5

8.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 10 - Đề số 4

9.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 10 - Đề số 3

10.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 10 - Đề số 2

11.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 10 - Đề số 1

12.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 10 - Đề số 5

13.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 10 - Đề số 4

14.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 10 - Đề số 3

15.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 10 - Đề số 2

16.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 10 - Đề số 1

17.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 10 - Đề 1

18.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 10 - Đề 2

19.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 10 - Đề 3

20.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 10 - Đề 4

21.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 10 - Đề 5

22.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 10 THPT Lê Lợi - Quảng Trị - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi HK 1 môn Sinh lớp 10 trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S3] - Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 10 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com