Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 10

Đề thi online Môn Sinh lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

2.

BTVN - Giới thiệu khái quát môn Sinh học

3.

BTVN - Giới thiệu khái quát môn Sinh học

4.

BTVN - Khái quát về tế bào

[S1] - Thầy Hải - Sinh học 10 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

2. Thành phần hóa học của tế bào

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

3. Cấu trúc tế bào

Số đề thi: 5

Sắp thi 23/08/2022
Sắp thi 22/11/2022
Sắp thi 27/12/2022

7. Virus và ứng dụng

Số đề thi: 4

Sắp thi 07/02/2023

[S1] - Thầy Hải - Sinh học 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

2. Thành phần hóa học của tế bào

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

3. Cấu trúc tế bào

Số đề thi: 5

Sắp thi 14/08/2022
Sắp thi 23/09/2022
Sắp thi 17/10/2022
Sắp thi 26/11/2022

7. Sinh học Vi sinh vật

Số đề thi: 5

Sắp thi 28/12/2022

8. Virus

Số đề thi: 3

Sắp thi 06/02/2023

[S1] - Thầy Hoạch - Sinh học 10 - Cánh diều - Năm 2023

2. Thành phần hóa học của tế bào

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

3. Cấu trúc tế bào

Số đề thi: 3

Sắp thi 04/09/2022
Sắp thi 01/10/2022
Sắp thi 06/10/2022

6. Vi sinh vật

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/01/2023

7. Virus

Số đề thi: 4

Sắp thi 22/02/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com