Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 10

Đề thi online Môn Hóa lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lý thuyết về phản ứng oxi hóa - khử

3.

BTVN - Khái quát nhóm halogen

4.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 1

5.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 2

6.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 3

7.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 4

8.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 5

9.

BTVN - Thành phần nguyên tử

10.

BTVN - Bài học bổ trợ

11.

BTVN - Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

12.

BTVN - Liên kết ion

13.

BTVN - Phản ứng oxi hóa - khử - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

14.

BTVN - Tính theo phương trình hóa học (bổ trợ)

15.

BTVN - Oxi - Ozon

16.

BTVN - Tốc độ phản ứng

17.

Đề thi giữa HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi cuối HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 1

24.

Đề thi cuối HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 2

26.

Đề thi cuối HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 3

28.

Đề thi cuối HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 4

30.

Đề thi cuối HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 10 - Đề số 5

32.

Đề thi giữa HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 1

34.

Đề thi giữa HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 2

36.

Đề thi giữa HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 3

38.

Đề thi giữa HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 4

40.

Đề thi giữa HKII môn Hóa lớp 10 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 5

42.

Đề thi cuối HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 1

44.

Đề thi cuối HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 2

46.

Đề thi cuối HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 3

48.

Đề thi cuối HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 4

50.

Đề thi cuối HKI môn Hóa lớp 10 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 10 - Đề số 5

52.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 10 - Trường THPT Đông Anh - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 10 - Trường THPT Bình Dương - Bình Định năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 10 - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

56.

BTVN - Thành phần nguyên tử

57.

BTVN - Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Hóa học 10 cơ bản và nâng cao - năm 2022

1. Nguyên tử

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Liên kết hóa học

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Phản ứng hóa học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Nhóm halogen

Số đề thi: 11 Đã phát hành

9. Oxi - Lưu huỳnh

Số đề thi: 14 Đã phát hành

10. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 10 năm 2022

1. Nguyên tử

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Liên kết hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Phản ứng hóa học

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Nhóm halogen

Số đề thi: 10 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HKII môn Hóa lớp 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Oxi - Lưu huỳnh

Số đề thi: 13 Đã phát hành

10. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

Số đề thi: 4 Đã phát hành

11. Đề ôn tập cuối HKII môn Hóa lớp 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Đề thi học kì Hóa học 10 năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com