Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Hóa lớp 10.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY TÙNG - KHÓA HÓA HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2019

1. Thi Online - Nguyên tử

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Số đề thi: 11
 • Đang phát hành ... loading

3. Thi Online - Liên kết hóa học

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Phản ứng hóa học

 • Số đề thi: 11
 • Ngày phát hành: 20/08/2018

5. Thi Online - Nhóm halogen

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 05/10/2018

6. Thi Online - Oxi - Lưu huỳnh

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 05/11/2018

7. Thi Online - Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 01/02/2019

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com