Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 10

Đề thi online Môn Hóa lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Thành phần của nguyên tử

2.

BTVN - Các thành phần của nguyên tử

3.

BTVN - Mở đầu

4.

BTVN - Thành phần của nguyên tử

5.

BTVN - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

6.

BTVN - Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

[S1] - Thầy Tùng - Hóa học 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

1. Cấu tạo nguyên tử

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Liên kết hóa học

Số đề thi: 6

Sắp thi 03/06/2022
Sắp thi 04/06/2022

5. Năng lượng hóa học

Số đề thi: 3

Sắp thi 05/06/2022

6. Tốc độ phản ứng

Số đề thi: 3

Sắp thi 06/06/2022

7. Nguyên tố nhóm halogen

Số đề thi: 5

Sắp thi 07/06/2022
Sắp thi 08/06/2022
Sắp thi 09/06/2022
Sắp thi 10/06/2022
Sắp thi 11/06/2022

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 10 - Cánh diều - Năm 2023

1. Cấu tạo nguyên tử

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Liên kết hóa học

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/06/2022
Sắp thi 04/06/2022

5. Năng lượng hóa học

Số đề thi: 2

Sắp thi 05/06/2022

6. Tốc độ phản ứng

Số đề thi: 2

Sắp thi 06/06/2022

7. Nhóm halogen

Số đề thi: 7

Sắp thi 07/06/2022
Sắp thi 08/06/2023
Sắp thi 09/06/2023
Sắp thi 10/06/2023
Sắp thi 11/06/2023

Xem thêm

[S1] - Thầy Duy - Hóa học 10 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

1. Cấu tạo nguyên tử

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Sắp thi 02/07/2022

3. Liên kết hóa học

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/07/2022
Sắp thi 04/07/2022

5. Năng lượng hóa học

Số đề thi: 3

Sắp thi 05/07/2022
Sắp thi 06/07/2022
Sắp thi 07/07/2022
Sắp thi 08/06/2023
Sắp thi 09/06/2023
Sắp thi 10/06/2023
Sắp thi 11/06/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com