Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 10

Đề thi online Môn Văn lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn trường THPT Nguyễn Khuyến - Năm học 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn - Sở GD&ĐT Quảng Bình - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn - Sở GD&ĐT Nam Định - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

BTVN - Khái quát thơ biền ngẫu

5.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

6.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

7.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

8.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

9.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

10.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

11.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

12.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

13.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

14.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

15.

BTVN_Hướng dẫn làm dạng bài thuyết minh tác phẩm văn học

16.

BTVN _Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 1

17.

BTVN - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

18.

BTVN_Tổng quan văn học Việt Nam_Đề 1

19.

BTVN_Cảnh ngày hè_Đề 1(có lời giải chi tiết)

20.

BTVN_Nhàn_Đề 1(có lời giải chi tiết)

21.

BTVN_Trao duyên_Đề 1

22.

BTVN_Tấm Cám _Đề 1

23.

BTVN_Học kì I_Đề 1

24.

BTVN_Học kì I_Đề 2

25.

BTVN_Học kì I_Đề 3

26.

BTVN_Học kì I_Đề 4

27.

BTVN_Học kì I_Đề 5

28.

BTVN_Thi giữa kì_Đề 1

29.

BTVN_Thi giữa kì_Đề 2

30.

BTVN_Thi giữa kì_Đề 3

31.

BTVN_Thi giữa kì_Đề 4

32.

BTVN_Thi giữa kì_Đề 5

33.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 1

34.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 2

35.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 3

36.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 4

37.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 5

38.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

39.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

40.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

41.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

42.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

43.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

44.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

45.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

46.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

47.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

48.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 10

49.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 9

50.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 7

51.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 4

52.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 3

53.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 2

54.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 1

55.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn trường THPT Hà Huy Tập - Nghệ An - Năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Ngữ Văn - Cô Phạm Thị Thu Phương

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 11 Đã phát hành

3. Hướng dẫn làm văn

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Đề thi giữa học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Đề thi cuối học kì I

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Đề thi giữa học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Đề thi cuối học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - Cô Loan - Ôn tập học kì 2 Ngữ Văn 10 - Năm 2022

1. Văn bản

Số đề thi: 12 Đã phát hành

2. Đọc hiểu

Số đề thi: 2

Sắp thi 02/03/2022

3. Đề thi giữa học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Tập làm văn

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

5. Chữa đề minh hoạ

Số đề thi: 3

Sắp thi 16/04/2022

6. Đề thi cuối học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì Ngữ Văn 10 (có lời giải chi tiết) - Năm 2022

1. HỌC KÌ I

Số đề thi: 44 Đã phát hành

2. HỌC KÌ II

Số đề thi: 36 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com