Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lịch Sử lớp 10

Đề thi online Môn Lịch Sử lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 10 Trường THPT Ngô Lê Tân - Bình Định - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi HK2 môn Lịch sử lớp 10 Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Sự xuất hiện của loài người và bầy người nguyên thủy

9.

BTVN - Việt Nam thời nguyên thủy

10.

BTVN - Cách mạng tư sản Anh

11.

Đề thi giữa HK1 - Sử 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK1 - Sử 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK1 - Sử 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK1 - Sử 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK1 - Sử 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)(

29.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

31.

BTVN - Sự xuất hiện loài người, bầy người nguyên thủy và xã hội nguyên thủy (Tiết 2)

32.

BTVN - Sự xuất hiện loài người, bầy người nguyên thủy và xã hội nguyên thủy (Tiết 1)

33.

BTVN - Cách mạng tư sản Anh

34.

Đề thi giữa HK1 - lớp 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi giữa HK1 - lớp 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi giữa HK1 - lớp 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi giữa HK1 - lớp 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi giữa HK1 - lớp 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 10 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Cô Thu - Lịch sử 10 Cơ bản và nâng cao năm 2022

4. Ôn tập kiểm tra học kì

Số đề thi: 7 Đã phát hành

6. Lịch sử thế giới cận đại

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Đề ôn tập giữa HK2 - Sử 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Đề ôn tập cuối HK2 - Môn Sử 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S1+] - Thầy Hiển - Lịch sử 10 nâng cao - năm 2022

5. Lịch sử thế giới cận đại

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Đề ôn tập giữa HK2 - Sử 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Đề ôn tập cuối HK2 - Môn Sử 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì Lịch sử lớp 10 năm 2022 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com