Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lịch Sử lớp 10

Đề thi online Môn Lịch Sử lớp 10

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử (Tiết 2)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại (tiết 2)

2.

BTVN - Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

3.

BTVN - Một số nền văn minh phương Tây thời cổ - trung đại (tiết 1)

4.

BTVN - Văn minh Ai Cập cổ đại

[S1] - Thầy Hiển - Lịch sử 10 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

Sắp thi 07/09/2022
Sắp thi 19/10/2022
Sắp thi 28/02/2023
Sắp thi 01/03/2023
Sắp thi 02/03/2023
Sắp thi 03/03/2023

[S1] - Thầy Quang - Lịch sử 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

1. Lịch sử và sử học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Vai trò của Sử học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Văn minh Đông Nam Á

Số đề thi: 2

Sắp thi 31/08/2022
Sắp thi 19/10/2022
Sắp thi 28/02/2023
Sắp thi 01/03/2023
Sắp thi 02/03/2023
Sắp thi 03/03/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Thu - Lịch sử 10 - Cánh diều - Năm 2023

1. Lịch sử và sử học

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

2. Vai trò của Sử học

Số đề thi: 2

Sắp thi 29/06/2022

5. Văn minh Đông Nam Á

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

Sắp thi 28/09/2022
Sắp thi 28/01/2023
Sắp thi 01/03/2023
Sắp thi 02/03/2023
Sắp thi 03/03/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com