Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn học lớp 12

Đề thi online Môn Văn học lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Thuốc (nội dung giảm tải)

1.

BTVN - Cách làm bài đọc hiểu (Phần 2)

1.

BTVN - Bài ca ngất ngưởng - Đề 1

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1

2.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

3.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2

4.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3

5.

BTVN - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1

6.

BTVN - Tây Tiến - Đề 1

7.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

8.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

9.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

10.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

11.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

12.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

13.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

14.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

15.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

16.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

17.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

18.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

19.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

20.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

21.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

22.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

23.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

24.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

25.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

26.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

27.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

28.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

29.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

30.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

31.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

32.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Bến Tre - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Đồng Tháp - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

34.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

35.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

36.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

37.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

38.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

39.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

40.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

42.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

43.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

44.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

45.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 1

46.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

47.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

48.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

49.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

50.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

51.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

52.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

53.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

54.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

55.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

56.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

57.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

58.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

59.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

61.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

62.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

63.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

64.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

65.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Nền tảng Ngữ Văn 12 năm 2022 - Cô Phạm Thị Thu Phương

1.

BTVN - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1

2.

BTVN - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 2

3.

BTVN - Tây Tiến - Đề 1

4.

BTVN - Tây Tiến - Đề 2

5.

BTVN - Việt Bắc - Đề 1

6.

BTVN - Việt Bắc - Đề 2

7.

BTVN - Đất Nước - Đề 1

8.

BTVN - Đất Nước - Đề 2

9.

BTVN - Sóng - Đề 1

10.

BTVN - Sóng - Đề 2

11.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 1

12.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 2

13.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 1

14.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 2

15.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 1

16.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 2

17.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 1

18.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 2

19.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 3

20.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1

21.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2

22.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3

23.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 1

24.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 2

25.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1

26.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2

27.

BTVN - Việt Bắc - Đề 3

28.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

29.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

30.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

31.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

32.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

33.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

34.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

35.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

36.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

37.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

38.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

39.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

40.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

42.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

43.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

44.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

45.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

46.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

47.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

48.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

49.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

50.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

51.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

52.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

[S2] - Luyện thi TN THPT & ĐH Ngữ Văn năm 2022 - Cô Phạm Thị Thu Phương

1.

BTVN - Tác gia Hồ Chí Minh

2.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

3.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2

4.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3

5.

BTVN - Tây Tiến - Đề 1

6.

BTVN - Tây Tiến - Đề 2

7.

BTVN - Tây Tiến - Đề 3

8.

BTVN - Tây Tiến - Đề 4

9.

BTVN - Tác gia Tố Hữu

10.

BTVN - Việt Bắc - Đề 1

11.

BTVN - Việt Bắc - Đề 2

12.

BTVN - Việt Bắc - Đề 3

13.

BTVN - Việt Bắc - Đề 4

14.

BTVN - Việt Bắc - Đề 5

15.

BTVN - Việt Bắc - Đề 6

16.

BTVN - Việt Bắc - Đề 7

17.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

18.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

19.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

20.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

21.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

22.

BTVN - Đất nước - Đề 1

23.

BTVN - Đất nước - Đề 2

24.

BTVN - Đất nước - Đề 3

25.

BTVN - Đất nước - Đề 4

26.

BTVN - Tiếng hát con tàu (nội dung giảm tải) - Đề 1

27.

BTVN - Tiếng hát con tàu (nội dung giảm tải) - Đề 2

28.

BTVN - Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt (nội dung giảm tải) - Đề 1

29.

BTVN - Tiếng hát con tàu (nội dung giảm tải) - Đề 3

30.

BTVN - Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt (nội dung giảm tải) - Đề 2

31.

BTVN - Tiếng hát con tàu (nội dung giảm tải) - Đề 4

32.

BTVN - Sóng - Đề 1

33.

BTVN - Phong cách ngôn ngữ khoa học

34.

BTVN - Sóng - Đề 2

35.

BTVN - Sóng - Đề 3

36.

BTVN - Luật thơ - Đề 1

37.

BTVN - Đàn ghi ta của Lor-ca (nội dung giảm tải) - Đề 1

38.

BTVN - Đàn ghi ta của Lor-ca (nội dung giảm tải) - Đề 2

39.

BTVN - Luật thơ - Đề 2

40.

BTVN - Đàn ghi ta của Lor-ca (nội dung giảm tải) - Đề 3

41.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 1

42.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 2

43.

BTVN - Thực hành một số phép tu từ ngữ âm (nội dung giảm tải)

44.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 3

45.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 4

46.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 5

47.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 6

48.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 7

49.

BTVN - Thực hành một số phép tu từ cú pháp (nội dung giảm tải) - Đề 1

50.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông - Đề 1

51.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông - Đề 2

52.

BTVN - Thực hành một số phép tu từ cú pháp (nội dung giảm tải) - Đề 2

53.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông - Đề 3

54.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

55.

BTVN - Nhân vật giao tiếp - Đề 1

56.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

57.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

58.

BTVN - Nhân vật giao tiếp - Đề 2

59.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

61.

BTVN - Thực hành về hàm ý (nội dung giảm tải) - Đề 1

62.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 1

63.

BTVN - Thực hành về hàm ý (nội dung giảm tải) - Đề 2

64.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 2

65.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 3

66.

BTVN - Phong cách ngôn ngữ hành chính

67.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 4

68.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 1

69.

BTVN - Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

70.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 2

71.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 3

72.

BTVN - Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

73.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 4

74.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 1

75.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 2

76.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 3

77.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 4

78.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 5

79.

BTVN - Thuốc (nội dung giảm tải)

80.

BTVN - Những đứa con trong gia đình - Đề 1

81.

BTVN - Vào phủ chúa Trịnh (nội dung giảm tải)

82.

BTVN - Tự Tình - Đề 1

83.

BTVN_Tự Tình_Đề 2

84.

BTVN - Câu cá mùa thu - Đề 1

85.

BTVN - Những đứa con trong gia đình - Đề 2

86.

BTVN_Câu cá mùa thu_Đề 2

87.

BTVN - Những đứa con trong gia đình - Đề 3

88.

BTVN - Thương vợ - Đề 1(có lời giải chi tiết)

89.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1

90.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

91.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

92.

BTVN - Thương vợ - Đề 2

93.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2

94.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

95.

BTVN - Tiến sĩ giấy

96.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

97.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3

98.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

99.

BTVN - Bài ca ngất ngưởng - Đề 1

100.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 4

101.

BTVN - Bài ca ngất ngưởng - Đề 2

102.

BTVN - Một người Hà Nội (nội dung giảm tải) - Đề 1

103.

BTVN - Bài ca ngắn đi trên bãi cát

104.

BTVN - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Đề 1

105.

BTVN - Một người Hà Nội (nội dung giảm tải) - Đề 2

106.

BTVN - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Đề 2

107.

BTVN - Số phận con người

108.

BTVN - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Đề 3

109.

BTVN - Ông già và biển cả (nội dung giảm tải)

110.

BTVN_Hai đứa trẻ_Đề 1

111.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1

112.

BTVN - Hai đứa trẻ - Đề 2

113.

BTVN - Hai đứa trẻ - Đề 3

114.

BTVN - Chữ người tử tù - Đề 1

115.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2

116.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

117.

BTVN - Chữ người tử tù - Đề 2

118.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

119.

BTVN - Chữ người tử tù - Đề 3

120.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

121.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

122.

BTVN - Chữ người tử tù - Đề 4

123.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

124.

BTVN - Hạnh phúc của một tang gia - Đề 1

125.

BTVN - Hạnh phúc của một tang gia - Đề 2

126.

BTVN - Tác giả Nam Cao

127.

BTVN_Chí Phèo_Đề 1

128.

BTVN - Chí Phèo - Đề 2

129.

BTVN - Chí Phèo - Đề 3

130.

BTVN_Chí Phèo_Đề 4

131.

BTVN - Đời thừa - Đề 1

132.

BTVN - Đời thừa - Đề 2

133.

BTVN - Đời thừa - Đề 3

134.

BTVN - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Đề 1

135.

BTVN - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Đề 2

136.

BTVN - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Đề 3

137.

BTVN - Tình yêu và thù hận - Đề 1

138.

BTVN - Tình yêu và thù hận - Đề 2

139.

BTVN - Lưu biệt khi xuất dương

140.

BTVN - Tác gia Xuân Diệu

141.

BTVN - Vội vàng - Đề 1

142.

BTVN - Vội vàng - Đề 2

143.

BTVN - Hầu trời

144.

BTVN - Tràng giang - Đề 1

145.

BTVN - Tràng giang - Đề 2

146.

BTVN - Đây thôn Vĩ Dạ - Đề 1

147.

BTVN - Đây thôn Vĩ Dạ - Đề 2

148.

BTVN - Chiều tối

149.

BTVN - Từ ấy - Đề 1

150.

BTVN - Từ ấy - Đề 2

151.

BTVN - Lai Tân

152.

BTVN - Tôi yêu em

153.

BTVN - Người trong bao - Đề 1

154.

BTVN - Người trong bao - Đề 2

155.

BTVN - Người cầm quyền khôi phục uy quyền

[S2] - Luyện thi TN THPT & ĐH Ngữ Văn năm 2022- Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

1.

BTVN - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1

2.

BTVN - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 2

3.

BTVN - Tác gia Hồ Chí Minh

4.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1

5.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2

6.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3

7.

BTVN - Tuyên ngôn độc lập - Đề 4

8.

BTVN - Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 1)

9.

BTVN - Khái quát về thơ kháng chiến 1945 - 1975

10.

BTVN - Tây Tiến - Đề 1

11.

BTVN - Tây Tiến - Đề 2

12.

BTVN - Tây Tiến - Đề 3

13.

BTVN - Nghị luận phân tích một đoạn thơ

14.

BTVN - Tác gia Tố Hữu

15.

BTVN - Việt Bắc - Đề 1 (lời giải chi tiết)

16.

BTVN - Việt Bắc - Đề 2

17.

BTVN - Việt Bắc - Đề 3

18.

BTVN - Việt Bắc - Đề 4

19.

BTVN - Đất Nước - Đề 1

20.

BTVN - Đất Nước - Đề 2

21.

BTVN - Đất Nước - Đề 3

22.

BTVN - Đất Nước - Đề 4

23.

BTVN - Đất Nước - Đề 5

24.

BTVN - Đất Nước - Đề 6

25.

BTVN - Kiểu bài nghị luận văn học dạng so sánh - Đề 1

26.

BTVN - Kiểu bài nghị luận văn học dạng so sánh - Đề 2

27.

BTVN - Sóng - Đề 1

28.

BTVN - Sóng - Đề 2

29.

BTVN - Sóng - Đề 3

30.

BTVN - Sóng - Đề 4

31.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

32.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

33.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

34.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

35.

BTVN - Cách làm bài đọc hiểu (Phần 1)

36.

BTVN - Tác gia Nguyễn Tuân

37.

BTVN - Khái quát tùy bút và bút kí

38.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 1

39.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 2

40.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 3

41.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 4

42.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 5

43.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 6

44.

BTVN - Người lái đò sông Đà - Đề 7

45.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

46.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 1

47.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 2

48.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 3

49.

BTVN - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 4

50.

BTVN - Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 2)

51.

BTVN - Đàn ghi ta của Lorca (nội dung giảm tải) - Đề 1

52.

BTVN - Đàn ghi ta của Lorca (nội dung giảm tải) - Đề 2

53.

BTVN - Khái quát truyện kháng chiến 1945 - 1975

54.

BTVN - Đàn ghi ta của Lorca (nội dung giảm tải) - Đề 3

55.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

56.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

57.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

58.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

59.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6

61.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7

62.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8

63.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9

64.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10

65.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 1

66.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 2

67.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 3

68.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 4

69.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 5

70.

BTVN - Vợ chồng A Phủ - Đề 6

71.

BTVN - Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi - Đề 1

72.

BTVN - Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi - Đề 2

73.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 1

74.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 2

75.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 3

76.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 4

77.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 5

78.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 6

79.

BTVN - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (nội dung giảm tải) (Phần 2)

80.

BTVN - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (nội dung giảm tải)

81.

BTVN - Khái quát về văn học sau 1975

82.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 1

83.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 2

84.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 3

85.

BTVN - Rừng xà nu - Đề 4

86.

BTVN - Những đứa con trong gia đình - Đề 1

87.

BTVN - Những đứa con trong gia đình - Đề 2

88.

BTVN - Những đứa con trong gia đình - Đề 3

89.

BTVN - Quá trình văn học và phong cách văn học (nội dung giảm tải) (Tiết 1)

90.

BTVN - Quá trình văn học và phong cách văn học (nội dung giảm tải) (Tiết 2)

91.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1

92.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2

93.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3

94.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 4

95.

BTVN - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 5

96.

BTVN - Cách làm bài đọc hiểu (Phần 2)

97.

BTVN - Một người Hà Nội (nội dung giảm tải) - Đề 1

98.

BTVN - Một người Hà Nội (nội dung giảm tải) - Đề 2

99.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

100.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

101.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

102.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

103.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

104.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1

105.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2

106.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 3

107.

BTVN - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 4

108.

BTVN - Cách mở bài, kết luận cho bài văn nghị luận văn học

109.

BTVN - Thuốc (nội dung giảm tải) - Đề 1

110.

BTVN - Thuốc (nội dung giảm tải) - Đề 2

111.

BTVN - Số phận con người - Đề 1

112.

BTVN - Số phận con người - Đề 2

113.

BTVN - Tiếp nhận văn học

114.

BTVN - Ông già và biển cả (nội dung giảm tải) - tiết 1

115.

BTVN - Ông già và biển cả (nội dung giảm tải) - tiết 2

116.

BTVN - Ôn tập thơ 1945 - 1975 - Đề 1

117.

BTVN - Ôn tập thơ 1945 - 1975 - Tiết 2

118.

BTVN - Ôn tập thơ 1945 - 1975 - Tiết 3

119.

BTVN - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 1

120.

BTVN - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 2

121.

BTVN - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 3

122.

BTVN - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 1

123.

BTVN - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 2

124.

BTVN - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 3

125.

BTVN - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 4

126.

BTVN - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Đề 5

127.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

128.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

129.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

130.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

131.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

[S3] - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Ngữ Văn năm 2022 - Có video chữa - Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 5 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 6 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 7 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 8 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 9 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 10 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 11 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 13 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 14 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn - Đề 15 (Có video chữa)

[S4] - Cô Thủy - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH môn Ngữ văn năm 2022

Sắp thi 01/03/2022
Sắp thi 06/05/2022

3. Nghị luận văn học

Số đề thi: 5

Sắp thi 14/05/2022

[S+] - Kỹ năng làm bài đọc hiểu, nghị luận xã hội & nghị luận văn học - Cô Phạm Thị Thu Phương

1.

BTVN - Nghị luận về một hiện tượng đời sống

2.

BTVN - Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

3.

BTVN - Nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong một tác phẩm văn học

4.

BTVN - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 1

5.

BTVN - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 2

6.

BTVN - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 3

7.

BTVN - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 4

8.

BTVN - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 5

9.

BTVN - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 6

10.

BTVN - Luyện đề nghị luận xã hội - Đề 1

11.

BTVN - Luyện đề nghị luận xã hội - Đề 2

12.

BTVN - Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

[S+] - Đề thi học kì Ngữ Văn 12 - Có lời giải chi tiết

1. HỌC KÌ I

Số đề thi: 42 Đã phát hành

2. HỌC KÌ II

Số đề thi: 33 Đang phát hành... loading

[S3] - Đề thi TN THPT & ĐH chính thức Ngữ Văn đến năm 2021 - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn 2020 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com