Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn học lớp 12

Đề thi online Môn Văn học lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn 2020 (Có lời giải chi tiết)

33.

Thi online - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Đồng Tháp - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Bến Tre - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Chuyên tỉnh Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

71.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

76.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

77.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

78.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6 (có lời giải chi tiết)

79.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6 (có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7 (có lời giải chi tiết)

81.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7 (có lời giải chi tiết)

82.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8 (có lời giải chi tiết)

83.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8 (có lời giải chi tiết)

84.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9 (có lời giải chi tiết)

85.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9 (có lời giải chi tiết)

86.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10 (có lời giải chi tiết)

87.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Phương - Khóa nền tảng môn Ngữ Văn lớp 12 năm 2021

1.

Thi online - Việt Bắc - Đề 3

2.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Tây Tiến - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Việt Bắc - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Việt Bắc - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Đất Nước - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Đất Nước - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Sóng - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Sóng - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

13.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

S2 - Cô Phương - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn 2021

2. CĐ 3: Tiếng Việt

Số đề thi: 15 Đã phát hành

S2 - Cô Thủy - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn 2021

1.

Thi online - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Tác gia Hồ Chí Minh (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 1) (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Khái quát về thơ kháng chiến 1945 - 1975 (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Tây Tiến - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Tây Tiến - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Nghị luận phân tích một đoạn thơ (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Tác gia Tố Hữu (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Việt Bắc - Đề 1 (lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Việt Bắc - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

20.

Thi online - Việt Bắc - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Việt Bắc - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Đất Nước - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Đất Nước - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Đất Nước - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

28.

Thi online - Đất Nước - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Đất Nước - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online - Đất Nước - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online - Kiểu bài nghị luận văn học dạng so sánh - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

32.

Thi online - Kiểu bài nghị luận văn học dạng so sánh - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

33.

Thi online - Sóng - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online - Sóng - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online - Sóng - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

36.

Thi online - Sóng - Đề 4 (Có lời giải chi tiết)

37.

Thi online - Cách làm bài đọc hiểu (Phần 1) (có lời giải chi tiết)

38.

Thi online - Tác gia Nguyễn Tuân (có lời giải chi tiết)

39.

Thi online - Khái quát tùy bút và bút kí (có lời giải chi tiết)

40.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

41.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

43.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

45.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 4 (Có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

47.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 5 (Có lời giải chi tiết)

48.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 6 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

50.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 7 (Có lời giải chi tiết)

51.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

52.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

54.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

55.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 4 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 6 (có lời giải chi tiết)

57.

Thi online - Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 2) (có lời giải chi tiết)

58.

Thi online - Đàn ghi ta của Lorca - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

59.

Thi online - Đàn ghi ta của Lorca - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 7 (có lời giải chi tiết)

61.

Thi online - Khái quát truyện kháng chiến 1945 - 1975 (có lời giải chi tiết)

62.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

63.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 8 (có lời giải chi tiết)

65.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

66.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

67.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

68.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 9 (có lời giải chi tiết)

70.

Thi online - Đàn ghi ta của Lorca - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

71.

Thi online - Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

72.

Thi online - Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

73.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

74.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ văn - Đề số 10 (có lời giải chi tiết)

76.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

77.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

78.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

79.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

80.

Thi online - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (Phần 2) (có lời giải chi tiết)

81.

Thi online - Khái quát về văn học sau 1975 (có lời giải chi tiết)

82.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

83.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

84.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

85.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

86.

Thi online - Những đứa con trong gia đình - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

87.

Thi online - Những đứa con trong gia đình - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

88.

Thi online - Những đứa con trong gia đình - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

89.

Thi online - Quá trình văn học và phong cách văn học (có lời giải chi tiết) (Tiết 1)

90.

Thi online - Quá trình văn học và phong cách văn học (có lời giải chi tiết) (Tiết 2)

91.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

92.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

93.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

94.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

95.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

96.

Thi online - Cách làm bài đọc hiểu (Phần 2)

97.

Thi online - Một người Hà Nội - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

98.

Thi online - Một người Hà Nội - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

99.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

100.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

101.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

102.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

103.

Thi online - Cách mở bài, kết luận cho bài văn nghị luận văn học (có lời giải chi tiết)

104.

Thi online - Thuốc - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

105.

Thi online - Thuốc - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

106.

Thi online - Số phận con người - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

107.

Thi online - Số phận con người - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

108.

Thi online - Tiếp nhận văn học (có lời giải chi tiết)

109.

Thi online - Ông già và biển cả - tiết 2

110.

Thi online - Ông già và biển cả - tiết 1

111.

Thi online - Ôn tập thơ 1945 - 1975 - Tiết 3 (có lời giải chi tiết)

112.

Thi online - Ôn tập thơ 1945 - 1975 - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

113.

Thi online - Ôn tập thơ 1945 - 1975 - Tiết 2 (có lời giải chi tiết)

114.

Thi online - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

115.

Thi online - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

116.

Thi online - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

117.

Thi online - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 1 (có lời giải chi tiết)

118.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

119.

Thi online - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 2 (có lời giải chi tiết)

120.

Thi online - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 3 (có lời giải chi tiết)

121.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

122.

Thi online - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Tiết 4 (có lời giải chi tiết)

123.

Thi online - Ôn tập văn xuôi 1945 - 1975 và sau 1975 - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

124.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

125.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

126.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

127.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

128.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

129.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

130.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

131.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Cô Phương - Khóa rèn kĩ năng làm các dạng bài đọc hiểu, NLXH & NLVH 2021

1.

Thi Online - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi Online - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi Online - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi Online - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi Online - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi Online - Cách làm dạng bài đọc hiểu - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi Online - Nghị luận về một hiện tượng đời sống (có lời giải chi tiết)

8.

Thi Online - Nghị luận về một tư tưởng đạo lí (có lời giải chi tiết)

9.

Thi Online - Nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong một tác phẩm văn học (có lời giải chi tiết)

10.

Thi Online - Luyện đề nghị luận xã hội - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Thi Online - Luyện đề nghị luận xã hội - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

12.

Thi Online - Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kì môn Ngữ Văn lớp 12 (có lời giải chi tiết) - Năm 2021

1. HỌC KÌ I

Số đề thi: 43 Đã phát hành

2. HỌC KÌ II

Số đề thi: 42

Sắp thi 01/02/2021

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Văn của các trường THPT Chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Chuyên tỉnh Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Đội Cấn - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Tiên Du số 1 - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Sở Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Hàn Thuyên - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Quế Võ - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Lý Thái Tổ - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Hà Trung - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Lào Cai - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Thái Bình - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT Quế Võ số 1 - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Lam Sơn - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Lần I (có lời giải chi tiết)

S3 - Đề thi chính thức Đại học - THPT Quốc gia môn Ngữ Văn từ năm 2010 - 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn 2020 (Có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com