`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn học lớp 12

Đề thi online Môn Văn học lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online_Tuyên ngôn độc lập_Đề 1

5.

Thi online_Tuyên ngôn độc lập_Đề 2

6.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online_Tuyên ngôn độc lập_Đề 3

8.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

25.

Thi online_Học kì I_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

26.

Thi online_Học kì I_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

28.

Thi online_Học kì I_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online_Học kì I_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online_Học kì I_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online_Vợ chồng A Phủ_Đề 1

32.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Đồng Tháp - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Bến Tre - Năm học 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

36.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

37.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

38.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

39.

Thi online_Học kì I_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

40.

Thi online_Học kì I_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

41.

Thi online_Học kì I_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online_Học kì I_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

43.

Thi online_Học kì I_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Đồng Đậu- Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

45.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT chuyên Thái Bình - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

46.

Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Đồng Tháp - Năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Khóa học nền tảng môn Ngữ Văn lớp 12 năm 2020

1.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Tây Tiến - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Việt Bắc - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Việt Bắc - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Đất Nước - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Đất Nước - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Sóng - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Sóng - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

13.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

20.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

Cô Phương - Khóa luyện thi đại học - THPT quốc gia môn Ngữ Văn 2020

2. CĐ 3: Tiếng Việt

Số đề thi: 15 Đã phát hành

80 đề thi thử THPT QG môn Ngữ Văn của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Đồng Đậu- Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Yên Lạc 2 - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Hàn Thuyên - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

4.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Nguyễn Viết Xuân - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

5.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Ngô Gia Tự - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

6.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT chuyên Thái Bình - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

7.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Đội Cấn - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

8.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Quang Hà - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

9.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn Sở GD Hưng Yên- Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

10.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Bắc Ninh - Lần 2 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Đồng Đậu - Lần 2 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

12.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Thái Bình - Lần 2 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

13.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Hạ Long - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

16.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

18.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

19.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Quảng Xương - Thái Bình - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

20.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn cụm Liên trường Hà Tĩnh - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

22.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Quốc học Huế - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

23.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Hà Giang - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

26.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn sở Vĩnh Phúc - Lần 2 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn liên trường Nghệ An - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

29.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

Khóa đề thi học kỳ môn Ngữ Văn lớp 12 của các Sở GD và các trường THPT trên cả nước (có lời giải chi tiết) - Năm 2020

1. HỌC KỲ I

Số đề thi: 43 Đã phát hành

2. HỌC KỲ II

Số đề thi: 32 Đang phát hành... loading

Đề thi chính thức Đại học - THPT Quốc gia môn Ngữ Văn từ năm 2010 - 2019 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com