Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn học lớp 12

Đề thi online Môn Văn học lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn trường THPT số 1 An Nhơn - Sở GD&ĐT Bình Định - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Tây Tiến - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Thi giữa kì - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Học kì I - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Học kì I - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

28.

Thi online - Học kì I - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Học kì I - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online - Học kì I - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn 2020 (Có lời giải chi tiết)

33.

Thi online - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Phương - Khóa nền tảng môn Ngữ Văn lớp 12 năm 2021

1.

Thi online - Việt Bắc - Đề 3

2.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Tuyên ngôn Độc lập - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Tây Tiến - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Việt Bắc - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Việt Bắc - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Đất Nước - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Đất Nước - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Sóng - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Sóng - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

13.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

S2 - Cô Phương - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn 2021

2. CĐ 3: Tiếng Việt

Số đề thi: 15 Đã phát hành

S2 - Cô Thủy - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn 2021

1.

Thi online - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Tác gia Hồ Chí Minh (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Tuyên ngôn độc lập - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 1) (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Khái quát về thơ kháng chiến 1945 - 1975 (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Tây Tiến - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Tây Tiến - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Tây Tiến - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online - Nghị luận phân tích một đoạn thơ (có lời giải cho tiết)

14.

Thi online - Tác gia Tố Hữu (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Việt Bắc - Đề 1 (lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Việt Bắc - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Việt Bắc - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Việt Bắc - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (có lời giải chi tiết)

20.

Thi online - Đất Nước - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Đất Nước - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Đất Nước - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Đất Nước - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Đất Nước - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Đất Nước - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Kiểu bài nghị luận văn học dạng so sánh - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Kiểu bài nghị luận văn học dạng so sánh - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

28.

Thi online - Sóng - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Sóng - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online - Sóng - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online - Sóng - Đề 4 (Có lời giải chi tiết)

32.

Thi online - Cách làm bài đọc hiểu (Dạng nhận biết – thông hiểu) (có lời giải chi tiết)

33.

Thi online - Tác gia Nguyễn Tuân (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online - Khái quát tùy bút và bút kí (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

36.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

37.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

38.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 4 (Có lời giải chi tiết)

39.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 5 (Có lời giải chi tiết)

40.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 6 (Có lời giải chi tiết)

41.

Thi online - Người lái đò sông Đà - Đề 7 (Có lời giải chi tiết)

42.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

43.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

44.

Thi online - Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)

45.

Thi online - Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 2) (có lời giải chi tiết)

46.

Thi online - Đàn ghi ta của Lorca - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

47.

Thi online - Đàn ghi ta của Lorca - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

48.

Thi online - Khái quát truyện kháng chiến 1945 - 1975 (có lời giải chi tiết)

49.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

50.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

51.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

52.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

53.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

54.

Thi online - Vợ chồng A Phủ - Đề 6 (có lời giải chi tiết)

55.

Thi online - Nghị luận phân tích một đoạn trích văn xuôi (có lời giải chi tiết)

56.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 1 (có lời giải cho tiết)

57.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 2 (có lời giải cho tiết)

58.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 3 (có lời giải cho tiết)

59.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 4 (có lời giải cho tiết)

60.

Thi online - Vợ nhặt - Đề 5 (có lời giải cho tiết)

61.

Thi online - Khái quát về văn học sau 1975 (có lời giải chi tiết)

62.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

63.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

64.

Thi online - Rừng xà nu - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

65.

Thi online - Những đứa con trong gia đình - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

66.

Thi online - Những đứa con trong gia đình - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

67.

Thi online - Phong cách nghệ thuật (có lời giải chi tiết)

68.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

69.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

70.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

71.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 4 (có lời giải chi tiết)

72.

Thi online - Chiếc thuyền ngoài xa - Đề 5 (có lời giải chi tiết)

73.

Thi online - Cách làm bài đọc hiểu (Dạng vận dụng) (Có lời giải chi tiết)

74.

Thi online - Một người Hà Nội - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

75.

Thi online - Một người Hà Nội - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

76.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

77.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

78.

Thi online - Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

79.

Thi online - Cách mở bài, kết luận cho bài văn nghị luận văn học (có lời giải chi tiết)

80.

Thi online - Thuốc - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

81.

Thi online - Thuốc - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

82.

Thi online - Số phận con người - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

83.

Thi online - Số phận con người - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

84.

Thi online - Giá trị văn học (có lời giải chi tiết)

85.

Thi online - Ông già và biển cả

86.

Thi online - Ôn tập thơ ca kháng chiến - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

87.

Thi online - Ôn tập thơ ca kháng chiến - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

88.

Thi online - Ôn tập thơ ca kháng chiến - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

89.

Thi online - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

90.

Thi online - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

91.

Thi online - Ôn tập tùy bút và bút kí - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

92.

Thi online - Ôn tập truyện kí 1945 - 1975 - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

93.

Thi online - Ôn tập truyện kí 1945 - 1975 - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

94.

Thi online - Ôn tập truyện kí 1945 - 1975 - Đề 3 (có lời giải chi tiết)

95.

Thi online - Ôn tập văn học sau 1975 - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

96.

Thi online - Ôn tập văn học sau 1975 - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kì môn Ngữ Văn lớp 12 (có lời giải chi tiết) - Năm 2021

1. HỌC KÌ I

Số đề thi: 43 Đang phát hành... loading

2. HỌC KÌ II

Số đề thi: 32

Sắp thi 01/02/2021

S3 - Đề thi chính thức Đại học - THPT Quốc gia môn Ngữ Văn từ năm 2010 - 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2014 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2013 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2012 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2011 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức đại học khối C năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức đại học khối D năm 2010 môn Ngữ Văn (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn 2020 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com