Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 1: Cho 0,76 gam hỗn hợp gồm amin đơn chức, đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 0,5M thì thu được 2,02 gam hỗn hợp muối khan. Phần trăm theo số mol của hỗn hợp 2 amin trên lần lượt là

A. 45% và 55%

B. 33,34% và 66,66%

C. 23,4% và 76,6%

D. 50 % và 50 %.

Câu 2: Cho X là hợp chất hữu cơ. Khử X bằng hiđro nguyên tử mới sinh thì thu được chất hữu cơ Y. Y là hợp chất chứa một nhóm chức, có tính bazơ, có tỉ khối so với hiđro bằng 29,5. Công thức phân tử có thể có của X là:

A. C6H5NO2

B. CH3NO2

C. C2H5NO2

D. C3H7NO2

Câu 3: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 10,8 gam

B. 9,4 gam

C. 8,2 gam

D. 9,6 gam

Câu 4: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng với 50 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch A. Dung dịch này phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch B. Cô cạn B được 20,625 gam chất rắn khan. Tên X là:

A. Axit α-aminosuccinic.

B. Alanin.

C. Tyrosin

D. Valin

Câu 5: Hiện tượng hóa học nào sau đây được mô tả không đúng?

A. Nhỏ vài giọt dung dịch HNO3 đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện

B. Đưa đũa thủy tinh vừa nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đậm đặc thì xung quanh đũa thủy tinh bay lên một làn khói trắng

C. Cho dung dịch NaNO2 vào dung dịch glyxin, sau đó thêm vài giọt dung dịch axit axetic vào thì thấy có bọt khí không màu bay lên

D. Cho từ từ đến dư dung dịch CH3NH2 vào dung dịch FeCl3 thì lúc đầu có kết tủa nâu đỏ xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần đến hết

Câu 6: Hợp chất X và Y thuộc loại peptit. Tên của X và Y lần lượt là val-gly-val và ala-gly-val-ala. Cho m gam hỗn hợp gồm X và Y với tỷ số mol 3 : 1 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cô cạn thu được 23,745 gam muối. Giá trị của m là:

A. 12,210

B. 17,025

C. 11,350

D. 18,315

Câu 7: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp X gồm glixin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m+11) gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì cần 35,28 lít O2 (đktc). Giá trị của m là

A. 38,9 gam

B. 40,3 gam

C. 43,1 gam

D. 41,7 gam

Câu 9: Cho 0,01 mol một amino axit A (mạch thẳng, có chứa nhóm amin cuối mạch và cần thiết cho cơ thể) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch B. Dung dịch B này phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,3M, thu được 2,85 gam muối. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Dung dịch A (trong nước) có môi trường pH > 7

B. Amino axit A có kí hiệu là Lys

C. Amino axit A có tên thay thế là axit 2,6-điamino hexanoic

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 10: Cho 26,1 gam hỗn hợp M gồm glyxin và axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch N. Dung dịch N phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M. Phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong M lần lượt là:

A. 43,7 % và 56,3 %

B. 56,3 % và 43,7 %

C. 71,8 % và 28,2 %

D. 28,2 % và 71,8 %

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com