Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các lớp p là 11. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 6 hạt. Hợp chất của X, Y có dạng:

Câu hỏi số 22:

Một nguyên tố R có 2 đồng vị có tỉ số nguyên tử là \frac{27}{23}. Hạt nhân của R có 35 hạt proton. Đồng vị thứ nhất có 44 hạt nơtron, đồng vị thứ hai có số khối nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là

Câu hỏi số 23:

Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là

Câu hỏi số 24:

Hợp chất ion T được tạo từ hai ion nguyên tử M2+ và X-. Tổng số hạt p ,n ,e  trong phân tử X là 92 trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 28, hai ion M2+ và X-   chứa số electron bằng nhau. Công thức của T là

Câu hỏi số 25:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số phân tử cấu tạo là 52 trong đó số hạt không mang điện bằng \frac{9}{17} số hạt mang điện. Nguyên tố X là

Câu hỏi số 26:

Nguyên tố R tạo với hiđro hợp chất khí công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, oxi chiếm 56,34% về khối lượng. Vậy R là

Câu hỏi số 27:

Trong tự nhiên Cu có hai loại đồng vị là _{}^{63}\textrm{Cu}_{}^{65}\textrm{Cu}. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Hỏi đồng vị _{}^{63}\textrm{Cu} chiếm bao nhiêu % về khối lượng trong tinh thể CuSO4.5H2O (Biết O = 16; H = 1; S = 32)?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com