Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

Câu hỏi số 32:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng với H2 dư (xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm isopentan?

Câu hỏi số 33:

Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2

Câu hỏi số 34:

Đốt hoàn toàn 0,15 mol khí metan. Sản phầm sinh ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 thay đổi là:

Câu hỏi số 35:

Cho các chất: CH3 – C(CH3)= CH – CH3   (1);      CH3-CH=CH-COOH  (2),    CH3-CH=CH-C2H5    (3);      CH2=CH-CH=CH-CH3  (4)   ;    CH≡C-CH3  (5)  ;CH3-C≡C- CH3  (6) Các chất có đồng phân hình học (cis – trans) là: (1), (2), (3), (4)    

Câu hỏi số 36:

Khi crackinh pentan (không xét phản ứng tách loại hiđro) thì số anken thu được là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com