Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55158

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55159

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55160

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55161

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 55162

Bài 12:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55098

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55099

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55100

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55101

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 55102

Bài 13:

Choose the word whose main stressed syllable is different from the others. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55058

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55059

Bài 14:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55055

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55056

Bài 15:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. Write the letter A, B, C or D on the answer sheet.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 54660

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 54661

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 54662

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 54663

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 54664

Bài 16:

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 54205

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 54206

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 54207

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 54208

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 54209

Câu hỏi số 17:

Cho các từ sau. Viết 6 từ có phần gạch chân được phát âm là /k/

Chat                     change                  school                   church

Character             headache              chemistry             machine

Scholarship           children                chocolate              architect

Câu hỏi: 53368

Bài 18:

Chọn phương án A, B, C , hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 53137

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 53138

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 53139

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 53140

Bài 19:

Choose one word that is pronounced differently from the others in each group.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 48558

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 48559

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 48560

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 48561

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 48562

Bài 20:

Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the others.

 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 45710

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 45711

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 45712

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 45713

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 45714

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com