Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Dao động cơ là một chuyên đề hay và không thể thiếu trong các đề thi tốt nghiệp, đại học chuyên đề này giúp các em xác định các đại lượng cơ bản

Bài tập luyện

Câu 1: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(2πt + frac{pi }{6}) cm. Xác định số lần vật đi qua vị trí x = - 2,5cm theo chiều dương trong một giây đầu tiên?

      

A. 1 lần   

B. 2 lần  

C. 3 lần 

D. 4 lần

Câu 2: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật

A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí cân bằng.       

B. Tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo.        

C. Có giá trị không đổi.             

D. Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng.t

Câu 3: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x1=Acos(3πt + φ1) và x2=Acos(4πt + φ2). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là

A. 3s

B.  2s.          

C. 4s.

D. 1 s.

Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc là

A. \sqrt{\frac{3}{35}}rad

B. \sqrt{\frac{2}{31}}rad

C. \frac{3}{31}\sqrt{}rad

D. \sqrt{\frac{4}{33}}rad

Câu 5:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên ℓo, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vmax là vận tốc cực đại. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A > \frac{mg}{k}. ta thấy khi

A. chiều dài lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi nhỏ nhất.         

B. độ lớn lực phục hồi bằng \frac{mv_{max}^{2}}{2A} thì thế năng nhỏ hơn động năng 3 lần.

C. vật ở dưới vị trí cân bằng và động năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là ℓo +\frac{mg}{k} +\frac{A}{2} .            

D. độ lớn lực kéo về nhỏ nhất thì độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5mg.

Câu 6: Truyền cho quả nặng của con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng một vận tốc v0=1/3m/s theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc α0=60 .Lấy g=10m/s2.chu kỳ dao động của con lắc bằng

A. 2,00s.

B. 2,60s.

C. 30,0ms.

D. 2,86s.

Câu 7: Một con lắc lò xo thực hiện các dao động: (I) dao động duy trì; (II) dao động điều hòa; (III) dao động cưỡng bức; (IV) dao động cộng hưởng. Chọn phát biểu sai?

A. (I), (II), (IV) có chu kì bằng nhau và bằng chu kì dao động riêng.

B. (I), (III), (IV) có biên độ không thay đổi theo thời gian.

C. (II) là (I) khi có lực cản của môi trường.

D. (III) là (IV) khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.

Câu 8: Trong quá trình dao động điều hòa con lắc đơn, nhận định nào sau đây sai?

A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B. Khi góc hợp bởi phương dây treo và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả lắc tăng.

C. Chu kì dao động bé của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó

D. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Câu 9: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Vật đi quãng đường 20 cm từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất mất thời gian 0,75s. Chọn gốc thời gian là lúc vạt đang chuyển động chậm dần đều theo chiều dương với tốc độ \frac{0,2\pi }{3} (m/s). Với t tính bằng dây, phương trình dao động của vật là:

A. x = 10 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{5\pi }{6} )

B. x = 10 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{\pi }{6} )

C. x = 20 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{5\pi }{6} )

D. x = 20 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{\pi }{6} )

Câu 10: Biểu thức nào sau đây mô tả chuyện động của vật dao động điều hòa?

A. x = sin ωt + cos 2ωt

B. x = sin ωt - cos 2ωt

C. x = 3sin ωt + cos 2ωt + 5

D. x = 3sin2 ωt

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com