Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền học quần thể

Chương ”Di Truyền Học Quần Thể” là chương khó, những kiến thức trong chương này sẽ có trong ôn tập kiểm tra và các đề thi.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở:

Câu hỏi số 2:

Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen có hai alen (A trội hoàn toàn so với a). Sau đó, con người đã săn bắt phần lớn các cá thể có kiểu hình trội về gen này. Cấu trúc di truyền của quần thể sẽ thay đổi theo hướng:

Câu hỏi số 3:

Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì:

Câu hỏi số 4:

Đặc điểm cơ bản của quần thể tự phối sau một thời gian dài là:

Câu hỏi số 5:

Cho cơ thể di hợp 5 cặp gen tự thụ phấn. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, mỗi gen nằm trên 1 cặp NST. Số lượng các loại KG ở đời lai là:

Câu hỏi số 6:

Vốn gen của 1 quần thể không thay đổi qua nhiều thế hệ. Điều kiện nào là cần thiết để hiện tượng đó xảy ra?

Câu hỏi số 7:

Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn chéo có thể dẫn đến điều gì:

Câu hỏi số 8:

Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở

Câu hỏi số 9:

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh

Câu hỏi số 10:

Ở một quần thể sau khi trải qua ba thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát , quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com