Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung:

Câu hỏi số 2:

Nếu kết quả của phép lai thuận và lai nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi số 3:

Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật PLĐL là:

Câu hỏi số 4:

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa được quy định bởi một cặp alen trội lặn không hoàn toàn trong đó A quy định màu đỏ và a quy định màu trắng. Hình dạng quả lại được quy định bởi một cặp alen trong đó B quy định quả tròn và b quy định quả dài (trội lặn hoàn toàn). Nếu các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do thì có bao nhiêu tổ hợp giao tử và có bao nhiêu kiểu hình được tạo ra:

Câu hỏi số 5:

Xét hai phép lai đơn gen giữa 2 bố mẹ thuần chủng dưới đây:

Bố quả đỏ x mẹ quả vàng: F1 thu được 100% quả đỏ.

Bố quả vàng x mẹ quả đỏ: Fthu được 100% quả đỏ.

Điều này chứng tỏ:

Câu hỏi số 6:

Trong nghiên cứu của Menden, khi đem lai cơ thể bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản. Các con lai:

Câu hỏi số 7:

Các tính trạng duy truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở: 

Câu hỏi số 8:

Giống nhau giữa các quy luật di truyền của Menden là:

Câu hỏi số 9:

Cá chép không vẩy có KG Aa, cá chép có vẩy là aa, KG AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai 2 cá chép không vẩy thì tỉ lệ KH ở đời con là:

Câu hỏi số 10:

Điều kiện nào sau đây là kiều kiện đúng của quy luật phân li:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com