Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý vùng kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du miền núi bắc bộ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế của vùng.

Câu hỏi: 56858

Câu hỏi số 22:

Cho bảng số liệu

Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cứu Long 

1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

2. Nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản và sự thay đổi cơ cấu thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 56835

Câu hỏi số 23:

1. Trình bày hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và tình trạng suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.

2. Tại sao việc phát triển giao thông vận tải và năng lượng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi: 56834

Câu hỏi số 24:

Phân tích mối quan hệ giữa sản xuất lương thực, thực phẩm với việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 56223

Câu hỏi số 25:

Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này.

Câu hỏi: 49654

Câu hỏi số 26:

Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong số các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta ? Nêu định hướng phát triển của vùng này.

Câu hỏi: 49641

Câu hỏi số 27:

So sánh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao giữa hai vùng này lại có sự khác nhau về chuyên môn hoá ? 

Câu hỏi: 49555

Câu hỏi số 28:

Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta. Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất trong cả nước ?

Câu hỏi: 49535

Câu hỏi số 29:

1. Trình bày những điều kiện phát triển ngành chăn nuôi của nước ta. Tại sao chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,...)?

2. Chứng minh rằng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế. Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng này và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta.

Câu hỏi: 49314

Câu hỏi số 30:

Phân tích khả năng về mặt tự nhiên để phát triển sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nêu các biểu hiện chứng tỏ ở vùng này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng cho việc sản xuất lương thực. 

Câu hỏi: 49246

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com