Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC , phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 2:

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu hỏi số 3:

Phát biểu nào sai khi nói về ứng dụng cũng như ưu điểm của dòng điện xoay chiều?

Câu hỏi số 4:

Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i và I, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch; uC, uR tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu điện trở, \varphi là góc lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch: \varphi = \varphi _{ui} . Hệ thức nào sau đây sai?

Câu hỏi số 5:

Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều:

Câu hỏi số 6:

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích:

Câu hỏi số 7:

Đặt một điện áp xoay chiều có dạng u = U\sqrt{2} cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp R thay đổi được và ω2\frac{1}{LC}  . Khi hệ số công suất của mạch đang bằng \frac{\sqrt{2}}{2} nếu R tăng thì:

Câu hỏi số 8:

Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U\sqrt{2} cos ωt. Mạch chỉ có L thay đổi được khi L thay đổi từ L = L1 = \frac{1}{\omega ^{2}C} đến L = L2 = \frac{1+\omega ^{2}C^{2}R^{2}}{\omega ^{2}C} thì:

Câu hỏi số 9:

Chọn phát biểu đúng:

Câu hỏi số 10:

Chọn phát biểu đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com