Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Tìm nghiệm của các phương trình sau:

Câu hỏi số 1:

4x2 –  9 = 0

Câu hỏi: 47221

Câu hỏi số 2:

-0,2x2 + 20 = 0     

Câu hỏi: 47222

Câu hỏi số 3:

4m2 – 1 = 0 

Câu hỏi: 47223

Câu hỏi số 4:

3x2 – 12 = 0 

Câu hỏi: 47224

Câu hỏi số 5:

y2\frac{1}{16} = 0

Câu hỏi: 47225

Bài 2:

Biến đổi các phương trình sau về dạng  ax2 + bx + c = 0.

Câu hỏi số 1:

(3x + 1)(3x - 1) = x(3x + 2)

Câu hỏi: 47215

Câu hỏi số 2:

 3(x – 1)2 = (x + 2)(x – 5)

Câu hỏi: 47216

Câu hỏi số 3:

(x + 3)(x + 4) = (3x – 1)(3x – 2)

Câu hỏi: 47217

Câu hỏi số 4:

(x – 2)(2x + 1) = (4x – 2)(3x + 1)

Câu hỏi: 47218

Bài 3:

Xác định hệ số a, b, c của các phương trình sau:

Câu hỏi số 1:

4x2 – 3x – 7 = 0

Câu hỏi: 47161

Câu hỏi số 2:

- 4x2 + 3x = 0

Câu hỏi: 47162

Câu hỏi số 3:

√3x2 – 1 = 0

Câu hỏi: 47163

Câu hỏi số 4:

-\frac{1}{2}x2 + 5x – 1 = 0

Câu hỏi: 47164

Câu hỏi số 5:

3x– 4x + 2 = 4x2 – x + 1 

Câu hỏi: 47165

Câu hỏi số 6:

-\frac{1}{2}x2 = 0

Câu hỏi: 47166

Câu hỏi số 4:

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai:

a, 3,5x2 – 3x + 2 = 0 ;                            b, -2,3x3 – x-\frac{1}{3}=0

c, 6x2 + 3 = 0 ;                                       d, 4x2 – 3x3 + 1 = 0 ;

e, 3x + 2 = 0 ;                                        g, -3x2 = 0.

Câu hỏi: 47156

Bài 5:

Diện tích S của hình tròn được cho bởi công thức: S = πR2

Câu hỏi số 1:

Tính gần đúng đến hai chữ số thập phân diện tích S nếu R = 1,5 cm; 2 cm; 2,25 cm; 3 cm.

Câu hỏi: 44571

Câu hỏi số 2:

Tính gần đúng đến hai chữ số thập phân bán kính R nếu S = 3,5 cm2 ; 4 cm2 ; 5 cm2 ; 7 cm2 

Câu hỏi: 44572

Bài 6:

Diện tích S của hình vuông có cạnh x được cho bởi công thức S = x2

Câu hỏi số 1:

Điền vào ô trống bảng sau:

Câu hỏi: 44523

Câu hỏi số 2:

Tìm cạnh của hình vuông nếu diện tích S = 4; 5; 6; 7; 8; 9

Câu hỏi: 44524

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com