Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Chứng minh nếu |a| > 2 thì hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{5}-2y=a &(1)\\ x^{2}+y^{2}=1 &(2) \end{matrix}\right.   vô nghiệm.

Câu hỏi: 59436

Câu hỏi số 12:

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình: (2x +1)y = x +1.

Câu hỏi: 59419

Câu hỏi số 13:

Hai người thợ cùng làm công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được \frac{1}{4} công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì trong bao lâu làm xong công việc?

Câu hỏi: 59401

Câu hỏi số 14:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-2y=1\\ 2x+y=-4 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59343

Câu hỏi số 15:

Hai người cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 4 giờ. Nếu mỗi người làm riêng, để hoàn thành công việc thì thời gian người thứ nhất ít hơn thời gian người thứ hai là 6 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao lâu để hoàn thành công việc.

Câu hỏi: 59270

Câu hỏi số 16:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=7\\ x-3y=-7 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59196

Câu hỏi số 17:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x-y=1-2y\\ 3x+y=3-x \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59187

Câu hỏi số 18:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+y=9\\ x-2y=-4 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59165

Câu hỏi số 19:

Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng giêng mỗi tổ  sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

Câu hỏi: 59108

Câu hỏi số 20:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x-y=4\\ 2x+3=0 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59086

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com