Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình giải tích trong không gian

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(0;2;2),B(-1;3;-2) và đường thẳng ∆ : \frac{x-2}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}  Biết đường thẳng ∆2 đi qua điểm B , vuông góc với đường thẳng ∆1  và khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng ∆12 lớn nhất. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆1 và ∆2.

 

Câu hỏi số 22:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S: (x-1)2 + (y+2)2 + z2 =5 và đường thẳng d: \left\{\begin{matrix} x=-1-t\\ y=-1+3t\\ z=0 \end{matrix}\right..  Viết phương trình mặt phẳng P chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu S theo một đường tròn có chu vi bằng 4π

Câu hỏi số 23:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{3} và mặt phẳng P :2x + y - 2z + 3 =  0 cắt nhau tại I . Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho 2 điểm I,M và hình chiếu của M trên P là 3 đỉnh của một tam giác có diện tích bằng \frac{\sqrt{13}}{2}

Câu hỏi số 24:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng ∆1: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3} , ∆2 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1} và mặt phẳng (P) : x + 2y – z = 0. Tìm tọa độ điểm A thuộc đường thẳng ∆1 và tọa độ điểm B thuộc đường thẳng ∆2 sao cho đường thẳng AB song song với mp(P) và độ dài đoạn AB nhỏ nhất

Câu hỏi số 25:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng  A(0;2;2), B(-1;3;-2)  và đường thẳng ∆1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}  .Biết đường thẳng ∆2 đi qua điểm B, vuông góc với ∆1 và khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng ∆2 lớn nhất. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆1 và ∆2

Câu hỏi số 26:

Trong không gian với hệ trục Oxyz cho điểm A(1; 1; 2), M(1; 1; 0). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc mặt phẳng (Oyz), biết (S) đi qua các điểm A, M và gốc tọa độ. 

Câu hỏi số 27:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z = 0. Lập phương trình mặt phẳng (Q) đi qua gốc toạ độ, vuông góc với (P) và cách điểm M(1; 2; -1) một khoảng bằng √2 .

Câu hỏi số 28:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm M ( 0;- 1;1) và có véc tơ chỉ phương \overrightarrow{u} = (1 ;2;0 ) ; điểm A ( - 1; 2;3 ) . Viết phương trình mặt phẳng ( P ) chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( P ) bằng 3 .

Câu hỏi số 29:

Trong không gian tọa độ cho mặt phẳng (α): x - 2y + 2z + 6 = 0 . (α) cắt 3 trục tọa độ tại A, B, C. Gọi H là trực tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ A, B, C, H.

Câu hỏi số 30:

Trong không gian tọa độ cho mặt phẳng (α) : x + 2y - 2z + 6 = 0. (α) cắt 3 trục tọa độ tại A, B, C. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ A, B, C, I.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com