Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là

Câu hỏi số 32:

Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu hỏi số 33:

Cho m gam hỗn hợp B gồm CuO, Na2O, Al2O3 hòa tan hết vào nước thu được 400ml dung dịch D chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M và chất rắn G chỉ gồm một chất. Lọc tách G, Cho luồng khí H2 dư đi qua G nung nóng thu được chất rắn F. Hòa tan hết F trong dung dịch HNO3 thu được 0,448 lít (đktc)hỗnhợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối so với oxi bằng 1,0625. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 34:

Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2(đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2(đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu hỏi số 35:

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

Câu hỏi số 36:

X là hợp kim của 2 kim loại gồm kim loại kiềm M và kim loại kiềm thổ R. Lấy 28,8 gam X hòa tan hoàn toàn cho vào nước, thu được 6,72 lít khí H2(đktc). Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X thì % khối lượng của Li trong hợp kim vừa luyện là 13,29%. Kim loại kiềm thổ R trong hợp kim X là

Câu hỏi số 37:

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 phản ứng nhiều nhất hết 5,1 mol HCl. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí được hỗn hợp rắn Y. Toàn bộ Y phản ứng nhiều nhất hết 4,5 mol HCl. Lượng Fe3O4 nào sau đây thoả mãn điều kiện bài toán

Câu hỏi số 38:

Hòa tan hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và 0,60 gam khí hiđro. Cô cạn dung dịch X được hỗn hợp muối Y. Điện phân nóng chảy hỗn hợp Y đến hoàn toàn thu được V lít khí (đktc) thoát ra ở anot. Giá trị của V là:

Câu hỏi số 39:

Cho 106,8 gam AlCl3 vào nước được dung dịch X. Cho một lượng dung dịch NaOH  biến thiên từ 1,2 mol đến 2,6 mol vào dung dịch X. Khối lượng kết tủa lớn nhất (tính theo gam) biến thiên trong khoảng:

Câu hỏi số 40:

Cho hỗn hợp A gồm Al, FexOy, CuO (với số mol FexOy bằng số mol CuO). - Thí nghiệm 1: Ngâm A trong dung dịch NaOH dư, thu được V lít khí (đktc). - Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A đến phản ứng hoàn toàn thu đươc hỗn hợp B Ngâm B trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra (V – 33,6) lít khí (đktc) và còn lại 69,6 gam chất rắn. Công thức phân tử của FexOy là  

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com