Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Cho hỗn hợp chất rắn gồm CaC2,Al4C3 và Ca vào nước thu được hỗn hợp X gồm 3 khí, trong đó có hai khí cùng số mol. Lấy 8,96 lít hỗn hợp X (đktc) chia làm hai phần bằng nhau.

Phần 1: cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), sau phản ứng hoàn toàn thấy tách ra 24 gam kết tủa.

Phần 2 cho qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y.

Thể tích O2 vừa đủ (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn Y là:

Câu hỏi số 52:

Cho 5,6 gam hỗn hợp NaOH và KOH (có thành phần thay đối) hòa tan vào nước được dung dịch Z. Cho dung dịch Z phản ứng với dung dịch chứa 0, 04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ nhất là:

Câu hỏi số 53:

Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:

Câu hỏi số 54:

Một loại nước cứng khi đun sôi thì  mất  tính cứng.  Nước đó thuộc loại nước

Câu hỏi số 55:

Trong các kim loại kiềm: Li, Na, K và Cs, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Câu hỏi số 56:

Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHC03 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biêt các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu hỏi số 57:

Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M và một kim loại hoá trị (II) M' . Cho X vàọ nước thấy các kim loại tan hoàn toàn và tạo thành dung dịch Y. Thêm dung dịch HCl vào dung dịch Y thây xuât hiện kêt tủa. Hai kim loại trên có thể là các kim loại nào trong các kim loại sau:

Câu hỏi số 58:

Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi số 59:

Dẫn từ từ V lít khí CO2 vào một cốc chứa 200 ml dung dịch hai bazơ KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được m gam kết tủa trắng. Nếu V nằm trong khoảng 0,336 ≤ V ≤ 1,568 thì m sẽ nằm trong khoảng nào? 

Câu hỏi số 60:

Trộn dung dịch chứa x mol AlClvới dung dịch chứa y mol NaOH, để thu được kết tủa thì cần có:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com