Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Bài tập luyện

Câu 1: Công dụng nào dưới đây không phải là của muối NaCl?

A. Làm thức ăn cho gia súc và người

B. Khử chua cho đất

C. Điều chế Cl2, HCl và nước giaven

D. Làm dịch truyền trong bệnh viện

Câu 2: Công thức hóa học nào dưới đây là của thạch cao nung nhỏ lửa?

A. CaSO4 

B. CaSO4.2H2O   

C. 2CaSO4.H2O  

D. Ca3(PO4)2

Câu 3: Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm, với mục đích chính là:

A.  Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

B. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy

C. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al2O3 nóng chảy

D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

Câu 4: Khử hoàn toàn 0,3 mol FeO bằng lượng bột Al vừa đủ trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn X. Toàn bộ lượng X tác dụng vừa hết với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là 

A. 0,6

B. 0,9

C. 1,2

D. 1,5

Câu 5: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là 

A. Fe

B. Cu

C. Mg

D. Al

Câu 6: Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO2-4. Chất làm mềm mẫu nước cứng trên là 

A. HCl

B. NaHCO3

C. Na3PO4

D. BaCl2

Câu 7: Khi nói về kim loại kiềm thổ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Các kim loại canxi và stronti có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 

B. Từ beri đến bari khả năng phản ứng với H2O giảm dần. 

C. Phương pháp cơ bản để điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối clorua nóng chảy của chúng

D. Khi đốt nóng, các kim loại kiềm thổ đều bốc cháy trong không khí

Câu 8:

Phát biếu nào sau đây là sai ?

A. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa + 1

B. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm (từ liti đến xesi) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

C. Kim loại kiềm dùng đế điều chế một số kim loại khác bằng phương pháp thủy luyện.

D. Các kim loại kiềm đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

Câu 9: Trong các kim loại kiềm: Li, Na, K và Cs, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Cs

B. K

C. Li

D. Na

Câu 10:

Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M và một kim loại hoá trị (II) M' . Cho X vàọ nước thấy các kim loại tan hoàn toàn và tạo thành dung dịch Y. Thêm dung dịch HCl vào dung dịch Y thây xuât hiện kêt tủa. Hai kim loại trên có thể là các kim loại nào trong các kim loại sau:

A. Na và Ca

B. K và Mg

C. Na và Zn

D. K và Al

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com