Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 2000

Trong chuyên đề này, Tuyensinh247 sẽ giúp các em tổng hợp các kiến thức quan trọng về Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919 đến 2000. Các nội dung trong chuyên

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

So với thời kì 1930 - 1931, chủ trương, sách lược cách mạng của Đảng và hình thức đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939 có gì khác nhau? Tại sao? Nêu dẫn chứng cụ thể.

Câu hỏi: 55481

Câu hỏi số 12:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động đến sự phân hóa xã hội Việt Nam như thế nào?

Câu hỏi: 55480

Câu hỏi số 13:

Quân và dân miền Nam đã đánh bại "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ như thế nào? Phân tích ý nghĩa của thắng lợi đó.

Câu hỏi: 55479

Câu hỏi số 14:

Tại sao đến năm 1941, Đảng ta chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Mặt trận Việt Minh)? Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi: 55477

Câu hỏi số 15:

Trình bày sự ra đời của các tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929. Vì sao phải thống nhất các tổ chức cộng sản này lại? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

Câu hỏi: 55476

Câu hỏi số 16:

Trình bày diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

 

Câu hỏi: 55223

Câu hỏi số 17:

Nêu hoàn cảnh quốc tế, kết quả và ý nghĩa chiến thắng biên giới thu – đông năm 1950.

 

Câu hỏi: 55222

Câu hỏi số 18:

Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941).

Câu hỏi: 55221

Câu hỏi số 19:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, vì sao chúng ta hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Ý nghĩa của viêc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Câu hỏi: 55219

Câu hỏi số 20:

Điều kiện lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 năm 1945 đến tháng 8 năm 1945).

Câu hỏi: 55216

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com