Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 2000

Trong chuyên đề này, Tuyensinh247 sẽ giúp các em tổng hợp các kiến thức quan trọng về Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919 đến 2000. Các nội dung trong chuyên

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Hãy nêu nội dung cơ bản của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu hỏi: 55214

Câu hỏi số 22:

Những nét chính về xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của xu thế này đối với thế giới. Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Việt Nam?

Câu hỏi: 54838

Câu hỏi số 23:

Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986)

Câu hỏi: 54827

Câu hỏi số 24:

Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19/12/1946)?

Câu hỏi: 54826

Câu hỏi số 25:

Những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu hỏi: 54825

Câu hỏi số 26:

Những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thục hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta (1986 - 1990).

Câu hỏi: 54817

Câu hỏi số 27:

Bằng những sự kiện có chọn lọc, anh chị hãy làm sáng tỏ vai trò của  Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1930.

Câu hỏi: 54805

Câu hỏi số 28:

Những thành tựu của cách mạng miền Bắc qua 10 năm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1965).

Câu hỏi: 54770

Câu hỏi số 29:

Công cuộc chuẩn bị trực tiếp về lực lượng cách mạng  của Đảng và nhân dân ta để tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi: 54760

Câu hỏi số 30:

Trình bày hoàn cảnh triệu tập, nội dung, ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951).

Câu hỏi: 54605

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com