Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chuyên đề này vận dụng định nghĩa về nguyên hàm để giải các bài tập, đây là nền tảng để các em học về tích phân xác định, giới thiệu ác ứng

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Tính tích phân: I = \int_{0}^{ln6}\frac{e^{x}}{3\sqrt{3+e^{x}}+2e^{x}+7}.dx 

Câu hỏi số 32:

Tính tích phân: I = \int_{\frac{\Pi }{6}}^{\frac{\Pi }{2}}\frac{1 + cotx}{e^xsinx + 1}\,dx

Câu hỏi số 33:

Tìm nguyên hàm của hàm số: f(x) = \frac{1-x^{2}}{x+x^{3}} trên đoạn [1; 8]

Câu hỏi số 34:

Tính tích phân: I=\int_{1}^{e}\frac{(x^{2}+x+1)lnx+x+2}{1+xlnx}dx

Câu hỏi số 35:

Tính tích phân: I = \int_{1}^{e}\frac{cos2x+ln(ex)+ x.cos2x.lnx}{1+xlnx}.dx

Câu hỏi số 36:

Tính tích phân: I = \int_{0}^{\frac{\Pi }{3}}\frac{\sqrt{3}+tanx.ln(1+cosx)}{cosx}dx

Câu hỏi số 37:

Tính tích phân I = \int_{0}^{\sqrt{e^{2}-1}}\frac{xln^{2}(x^{2}+1)}{x^{2}+1}dx . 

Câu hỏi số 38:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = \frac{xln^2(x^2 + 1)}{x^2 + 1}, trục tung, trục hoành và đường thẳng x = \sqrt{e - 1} .

Câu hỏi số 39:

Tính tích phân sau: I = \int_{0}^{\frac{\Pi }{4}}\frac{1+sin2x}{2sinxcos^{3}x+cos^{4}x}dx

Câu hỏi số 40:

Tính tích phân: I = \int_{0}^{\frac{\pi }{2}}(2cos2\frac{x}{2} + xcosx)esinxdx .

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com