Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát sinh sự sống và phát sinh loài người

Chương này hướng dẫn giải trả lời các câu hỏi sách giáo khoa, tài liệu ôn thi đại học và tốt nghiệp.

Bài tập luyện

Câu 1: Sự kiện nổi bật nhất trong đại Cổ sinh là:

A. Sự xuất hiện của lưỡng cư và bò sát.

B. Sự xuất hiện của thực vật hạt kín.

C. Sự sống từ chỗ chưa có cấu tạo tế bào đã phát triển thành đơn bào rồi đa bào.

D. Sự di chuyển của sinh vật từ dưới nước lên cạn.

Câu 2: Các sinh vật chuyển đời sống từ dưới nước lên cạn vào kỷ nào, đại nào?

A. Kỷ Cambri, đại Cổ sinh.

B. Kỷ Tam điệp, đại Trung Sinh.

C. Kỷ Silua, đại Cổ sinh.

D. Kỷ Giura, đại Trung sinh.

Câu 3: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì?

A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axitnuclêic.

B. Sự xuất hiện các prôtêin và axitnuclêic chưa phải là xuất hiện sự sống.

C. Trong quá trình tiến hoá,ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin.

D. Prôtêin có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mă và dịch mă.

Câu 4: Nhiều động vật biển bị tuyệt diệt vào kỉ nào:

A.  Pecmi.

B. Silua.

C.  Than đá.

D. Đêvôn.

Câu 5:  Thuyết mang tên “ra đi từ châu phi” cho rằng:

A. Người H.sapien được hình thành từ loài H.erecctus ở châu phi rồi di cư sang châu lục khác.

B. Người H.sapien được hình thành từ loài H.habilis ở châu phi rồi di cư sang châu lục khác.

C.  Loài H.erectus di cư từ châu phi sang châu lục khác mới hình thành loài H.sapien.

D.  Loài H.habilis di cư từ châu phi sang châu lục khác mới hình thành loài H.sapien.

Câu 6: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật có nhiều loài bị tuyết chủng. NGuyên nhân chủ yếu làm cho các loài bị tuyệt chủng hàng loạt là:

A. Loài sinh vật xuất hiện sau đã tiêu diệt những loài sinh vật xuất hiện trước.

B. Có sự cạnh trang khốc liệt giữa các loài với nhau.

C. Có sự thay đổi lớn về địa chất và khí hậu.

D. Có sự thay đổi lớn về nguốn thức ăn và nơi ở.

Câu 7: Tổ tiên của loài người là một một loài linh trưởng sống cách đây khoảng 18 triệu năm trên là Dryopitthecus afrtcanus. Dạng trung gian giữa loài tổ tiên trên và các loài người là:

A. Người Cromanhon.

B. Các dạng người vươn hóa thạch (Australopithcus).

C. Loài Homo habilis.

D. Loài Homo erectus.

Câu 8: Phát sinh các nhóm linh trưởng vào.....

A. Kỉ Đệ tam.

B. Kỉ Đệ tứ.

C. Kỉ Jura.

D. Kỉ Phấn trắng.

Câu 9:

Hãy chọn tổ hợp đúng cho các mũi tên 1; 2; 3 trong sơ đồ về thí nghiệm của S.Milơ 

A. 1: CO, CH4, NH3; 2: hơi nước; 3: dòng điện vào.  

B. 1: nước lạnh; 2: hơi nước; 3: nước lạnh.

C. 1: CO2, CH4, NH3; 2: hơi nước; 3: nước lạnh

D. 1: hơi nước; 2: CO, CH4, NH3; 3: C2N2

Câu 10: Côaxecva được hình thành từ sự kết hợp của:

A. Các hợp chất pôlisaccarit tan trong đại dương.

B. Các hợp chất lipit với pôlisaccarit trong đại dương.

C. Các hợp chất prôtêin với axit nuclêic trong đại dương.

D. Các loại dung dịch keo hữu cơ trong đại dương.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com