Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình mũ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Gỉai hệ phương trình 

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình  √2(sinx - 2cosx) = 2 - sin2x

Câu hỏi số 3:

(1.0 điểm). Giải phương trình  sinx + 4cos x = 2 + sin2x

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình  2sin x (2cos2x +1+ sin x ) = cos2x + 2

Câu hỏi số 5:

Giải phương trình: 4sin3x+sin5x− 2sin xcos2x = 0

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình  sin4x+ 2sin3 x = sin x+ √3cosxcos2x

Câu hỏi số 7:

Giải phương trình: \frac{2sin^{3}x+2\sqrt{3}sin^{2}xcosx-2sin^{2}x+cos(2x+\frac{\Pi }{3})}{2cosx-\sqrt{3}}=0 

Câu hỏi số 8:

Giải phương trình lượng giác  3cot2x + 2√2sin2x = (2+3√2)cosx

Câu hỏi số 9:

Giải phương trình: \frac{sin2x}{sinx - cosx} + 2sinx = \frac{1}{\sqrt{2}}tanx

Câu hỏi số 10:

Giải phương trình : \frac{2}{sin2x} - \frac{cos2x}{cosx} = cotx

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com