Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Cho các quan hệ sinh thái gồm:

1. Quan hệ cộng sinh                                   

2. Quan hệ ức chế, cảm nhiễm

3. Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác.

4. Quan hệ hội sinh

5. Quan hệ kí sinh.

6. Quan hệ hợp tác.

7. Quan hệ bán kí sinh.       

8. Quần tụ.

Các quan hệ hỗ trợ khác loài gồm:

Câu hỏi số 52:

Chọn câu sai trong những câu sau:

Câu hỏi số 53:

Trong tháp sinh khối, càng xa sinh vật sản xuất thì

Câu hỏi số 54:

Sự trao đổi vật chất của quần xã sinh vật với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên

Câu hỏi số 55:

Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là

Câu hỏi số 56:

Kích thước tối thiểu của quần thế là trường hợp.

Câu hỏi số 57:

Cho các hoạt động của con người sau đây:

(1) Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.

(2) Bảo tồn đa dạng sinh học.

(3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.

(4) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.

Giải pháp của phát triển bền vững là các hoạt động

Câu hỏi số 58:

Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon đi từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động của nhóm

Câu hỏi số 59:

Sự khác nhau cơ bản giữa mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh và mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt là

Câu hỏi số 60:

Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com