`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Bài tập luyện

Câu 41: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được

A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

B. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.

C. ánh sáng trắng

D. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục

Câu 42: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng ( 0,38 µm ≤ λ ≤0.76 µm). Trên đoạn thẳng MN thuộc màn quan sát vuông góc với các vạch sáng (M nằm ở vân sáng bậc 2 màu tím, N nằm ở vân sáng bậc 3 màu tím cùng phía với M so với vân sáng trung tâm) có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau?

A. Không có điểm nào

B.  Có vô số điểm.

C. Có 2 điểm.

D. Có 3 điểm.

Câu 43: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từhai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,6 µm. Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng trung tâm và M,N khác phía cới O). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối?

A. 34 vân sáng 33 vân tối 

B. 33 vân sáng 34 vân tối

C. 22 vân sáng 11 vân tối 

D. 11 vân sáng 22 vân tối

Câu 44: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng 480nm khi truyền trong thủy tinh (thủy tinh có chiết suất tuyệt đối bằng 1,5). Khi truyền trong không khí, ánh sáng này có bước sóng bằng:

A. 1,08.103nm

B. 400nm 

C. 720nm

D. 320 nm

Câu 45: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ hai khe đến màn 3% so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

A. Giảm 8,00%

B. Giảm 7,62 % 

C. Giảm 1,67%

D. Tăng 8,00 % 

Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa với khe I-âng có a=0,2mm, D=1m, nguồn sáng S phát ra đồng thời hai bức xạ λ1=0,6μm và λ2. Trên khoảng rộng L=2,4cm trên màn đếm được 17 vạch sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (biết 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ở ngoài cùng của khoảng L). Bước sóng λ2 là:        

A. 0,48 μm.                      

B. 0,40 μm.

C. 0,44 μm.   

D. 0,50 μm

Câu 47: Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng

A. Tạo ra chùm tia song song của các tia sáng chiếu vào khe hẹp ở một đầu của ống.                      

B. Phân tích chùm tia chiếu vào ống thành nhiều chùm tia đơn sắc song song.                 

C. Hội tụ các chùm tia song song đơn sắc thành các vạch đơn sắc trên kính ảnh của ống.        

D. Tạo ra quang phổ liên tục của nguồn S.                   

Câu 48: Với λ tính theo đơn vị μm thì chiết suất của thủy tinh làm thấu kính thay đổi theo quy luật: n = 1,55 + 0,0096/λ2 . Chiếu vào thấu kính ánh sáng có bước sóng λ1=0,4μm thì tiêu cự của thấu kính là f=50cm. Tiêu cự của thấu kính khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ2=0,6μm là:

A. 50,15 cm

B. 52,89 cm.                 

C. 55,12 cm

D. 112,50 cm.                          

Câu 49: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,68μm (đỏ) và λ2=0,51μm (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân sáng lam là:

A. 4 vân đỏ, 6 vân lam

B. 6 vân đỏ, 4 vân lam

C. 6 vân đỏ, 9 vân lam

D. 9 vân đỏ, 7 vân lam

Câu 50: Tia Rơn-ghen (tia X) có

A. cùng bản chất với sóng âm

B. cùng bản chất với tia tử ngoại.                 

C. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.  

D. điện tích âm nên bị lệch trong điện và từ trường. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com