`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Bài tập luyện

Câu 31: Hiện tượng nào sau đây là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ?

A. Hiện tượng quang điện.

B. Hiện tượng nhiễu xạ.

C.  Hiện tượng giao thoa

D. Hiện tượng tán sắc

Câu 32: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng 0,38μm ≤ λ ≤ 0,76μm , hai khe hẹp cách nhau 1mm. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu đo được là 0,38mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo được là 0,57 mm. Màn đã dịch chuyển một đoạn bằng

A. 50cm

B. 45 cm

C. 60cm

D. 55cm

Câu 33: Trong thí nghiệm Y- âng, nguồn sáng S phát bức xạ đơn sắc có bước sóng λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a (S1 S2 cách đều S) Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm một đoạn x về phía S1 độ lệch pha của sóng do nguồn S1 truyền đến so với sóng do S2 truyền đến là 

A. 2πxa / (λ D)

B. xa/D

C. -2πxa / (λ D)

D. -xa/D

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu dùng đồng thời hai bức xạ   λ1 = 0,5 μm và λ2 = 0,6 μm thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nhất là i12 . Nếu dùng đồng thời ba bức xạ λ1, λ2 và  λ3 = 0,8 μm thì trên màn quan sát được vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách nó

A. 8i12  

B. 4i12  

C. i12  

D. 2i12  

Câu 35: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ?

A. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng.

B.  Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng

C. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

D. Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ riêng.

Câu 36: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục chính gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng được chiếu tới thấu kính song song với trục chính của thấu kính. Điểm hội tụ của chùm sáng màu tính từ quang tâm O ra xa theo thứ tự

A. đỏ, vàng, lam, tím.

B. tím, lam, vàng, đỏ.

C. đỏ, lam, vàng, tím.

D. tím, vàng, lam, đỏ.

Câu 37: Phát biểu nào sau đây về tia X là không đúng?

A. Tia X có khả năng làm ion hóa không khí.

B. Tia X không có tác dụng sinh lí

C. Tia X có khả năng đâm xuyên yếu hơn tia gamma

D. Tia X có khả năng làm phát quang một số chất

Câu 38: Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ,  rl,  rlần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Coi chiết suất của không khí với tất cả các tia đó đều là 1. Hệ thức đúng là

A. rt <  rđ <  rl

B. rđ <  rl <  rt

C. rt <  rl <  rđ

D. rt =  rl =  rđ

Câu 39: Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân tối bậc 2 cách vân sáng bậc 5 cùng phía so với vân sáng trung tâm một đoạn 4,2mm. Bước sóng λ bằng

A. 0,48µm

B. 0,50µm.

C. 0,60µm

D. 0,75µm

Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng dùng ánh trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm, hiệu khoảng cách từ hai khe sáng đến một điểm A trên màn là ∆d=3,5µm. Có bao nhiêu bức xạ đơn sắc bị triệt tiêu tại A

A. 5

B. 2

C. 4

D. 8

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Lưu ý