Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Xét cân bằng N2O4 \rightleftharpoons 2NO2 ở 250C

Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2:

Câu hỏi số 2:

Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

Nồng độ ban đầu của Br2 là aM, sau 50 giây nồng độ brom còn lại là 0,01M. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 M. Giá trị của a là:

Câu hỏi số 3:

Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng Kc ở t0C của phản ứng có giá trị là?

Câu hỏi số 4:

Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) \rightleftharpoons  N2 (k)  +  3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

Câu hỏi số 5:

Ở 30oC phản ứng  aA  +  bB → cC  +  dD  kết thúc sau 40 phút. Biết rằng, cứ tăng nhiệt độ lên 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần. Nếu thực hiện phản ứng ở 60oC thì phản ứng trên kết thúc sau: 

Câu hỏi số 6:

Xét phản ứng phân hủy N2O5 trong dung môi CCl4 ở 45oC: N2O5 → N2O4 + 1/2O2. Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5

Câu hỏi số 7:

Ở 25oC, hằng số cân bằng của phản ứng:

CH3COOH  +  C2H5OH  \rightleftharpoons  CH3COOC2H5  +  H2O là KC = 4

Biết nồng độ ban đầu của CH3COOH là 1M. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nồng độ của CH3COOC2H5 là 0,93M. Nồng độ ban đầu của C2­H5OH là

Câu hỏi số 8:

Cho các cân bằng sau: (1) H2 (k) + I2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons 2HI (2) \dpi{100} \frac{1}{2} H2 (k) + \dpi{100} \frac{1}{2} I2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons HI (k) (3) HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons \dpi{100} \frac{1}{2} H2 (k) + \dpi{100} \frac{1}{2} I2 (k) (4) 2HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k) (5) H2 (k) + I2 (r) \dpi{100} \rightleftharpoons 2HI (k) Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng

Câu hỏi số 9:

Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3 COONa 0,1M. Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là

Câu hỏi số 10:

Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com