Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp hoá học hữu cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol), C6H6(benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom ở điều kiện thường là:

Câu hỏi số 2:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu hỏi số 3:

Cho các kết luận sau:

(1) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O > nCO2 thì hiđrocacbon đó là ankan.

(2) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O =  nCO2 thì hiđrocacbon đó là anken.

(3) Đốt cháy ankin thì được nH2O < nCO2 và nankin = nCO2 -nH2O

(4) Tất cả các ankin đều có thể tham gia phản ứng thế bởi AgNO3/NH3.

(5) Tất cả các anken đối xứng đều có đồng phân hình học.

(6) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước, nặng hơn nước. Để lâu trong không khí, anilin có nhuốm màu đen vì bị oxi hoá.

(7) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên.

(8) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

Trong các kết luận trên, số kết luận đúng là:

Câu hỏi số 4:

 Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H10. X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa vàng. Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu được 2,2-đimetylbutan. X là

Câu hỏi số 5:

Có bao nhiêu đồng phân mạch hở, đơn chức có CTPT C4H8O2 tác dụng được với NaOH?

Câu hỏi số 6:

Cho các chất sau: propin, andehit axetic, axit fomic, axit axetic; glucozo ; saccarozo, etyl fomat, etyl axetat. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3?

Câu hỏi số 7:

C3H6O có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có khả năng làm mấ màu dung dịch brom?

Câu hỏi số 8:

Cho các chất sau: propen; propin; buta-1,3-dien, benzene, toluene, stiren

Trong các chất trên, số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom là?

Câu hỏi số 9:

Cho dãy các chất: etanal, eten,  etin, axit fomic, axit benzoic, axit crilic,anilin, metylfomat, etanol, benzen, isopren. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

Câu hỏi số 10:

Cho các chất : glucozơ, fructozơ, axit fomic, axeton, phenol , stiren, naphtalen  . Số chất có thể làm mất màu nước brom là .

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com