Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Tính năng lượng toả ra trong phản ứng hạt nhân:

_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{2}\textrm{D}\rightarrow _{2}^{3}\textrm{He} + n, biết năng lượng liên kết của các hạt nhân _{1}^{2}\textrm{D}, _{2}^{3}\textrm{He}  tương ứng bằng 2,18MeV và 7,62MeV.

Câu hỏi số 2:

Xét phản ứng phân hạch urani 235U có phương trình

n+ _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La} + 2n + 7e^{-}. Cho biết mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u, mn = 1,0087u, bỏ qua khối lượng e. Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra :

Câu hỏi số 3:

Tính năng lượng tỏa ra khi có 1 mol U235 tham gia phản ứng:

_{92}^{235}\textrm{U}+ _{0}^{1}\textrm{n}\rightarrow 3_{0}^{1}\textrm{n}+ _{36}^{94}\textrm{Kr}+ _{56}^{139}\textrm{Ba} . Cho biết: mU = 235,04 u, mKr = 93,93 u; mBa = 138,91 u; mn = 1,0063 u; 1u = 1,66.10-27kg.

Câu hỏi số 4:

Hạt nhân Po210 đứng yên phát ra hạt (a) và hạt nhân con là chì Pb206. Hạt nhân chì có động năng 0,12MeV. Bỏ qua năng lượng của tia (g). Cho rằng khối lượng các hạt tính theo đơn vị các bon bằng số khối của chúng. Năng lượng của phản ứng tỏa ra là:

Câu hỏi số 5:

Pôlôni _{84}^{210}Polà chất phóng xạ, phát ra hạt và chuyển thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của _{84}^{210}Polà 138 ngày. Một phòng thí nghiệm nhận được một mẫu _{84}^{210}Ponguyên chất, sau thời gian t thì thấy tỉ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng P0210 là 0,5. Giá trị của t là

Câu hỏi số 6:

Có thể tăng hằng số phóng xạ l của đồng vị phóng xạ bằng cách

Câu hỏi số 7:

Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U đến 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Vận tốc cực đại của electron thoát ra từ catot bằng:

Câu hỏi số 8:

Một nhà máy điện nguyên tử có công suất P = 6.105 kW, hiệu suất 20%. Nhiên liệu là U được làm giàu 25%. Muốn cho nhà máy hoạt động liên tục trong 1 năm cần phải cung cấp cho nó khối lượng quặng cần dùng là bao nhiêu, biết năng lượng trung bình tỏa ra của một phân hạch là 200 MeV. 1 năm có 365 ngày.

Câu hỏi số 9:

Cho phản ứng: _{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} => _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n}.

Biết độ hụt khối khí tạo thành các hạt nhân _{1}^{2}\textrm{D}_{1}^{3}\textrm{T}, _{2}^{4}\textrm{He} lần lượt là 0,0024u, 0,0087u, 0,0305u, 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng:

Câu hỏi số 10:

Ban đầu một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 ta có 80% số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã. Sau khoảng thời gian 200s kể từ t1 thì số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất đó là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com