Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 11

Đề thi online Môn Địa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

2.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

3.

Thi online - Hợp chúng quốc Hoa Kì

4.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

5.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

6.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 11 THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Thầy Hòa - Khóa Địa lí lớp 11 năm 2021

Sắp thi 10/05/2020

4. Địa lý khu vực và quốc gia

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

Sắp thi 25/10/2020
Sắp thi 25/11/2020

Khóa Đề thi học kì môn Địa lí lớp 11 (có lời giải chi tiết) năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com