Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 11

Đề thi online Môn Địa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Hợp chúng quốc Hoa Kì

2.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

3.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

4.

Thi online - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

5.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

6.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 11 THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 11 THPT Yên lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Thầy Hòa - Khóa Địa lí lớp 11 năm 2022

3. Địa lý khu vực và quốc gia

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Đề ôn tập giữa HK2 - môn Địa lớp 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 05/08/2021

[S3] - Đề thi học kì Địa lí lớp 11 - có lời giải chi tiết - năm 2022

2. Đề thi học kì II lớp 11 môn Địa lí

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com