Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 11

Đề thi online Môn Địa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế

2.

BTVN - Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội Nhật Bản

3.

BTVN - Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

[S1] - Địa lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Cô Nguyễn Ngọc Linh

2. Khu vực Mỹ Latinh

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Liên minh châu Âu (EU)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Khu vực Đông Nam Á

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Khu vực Tây Nam Á

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Liên Bang Nga

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Nhật Bản

Số đề thi: 3

Sắp thi 01/10/2023
Sắp thi 01/11/2023

10. Ô-xtrây-li-a

Số đề thi: 1

Sắp thi 25/11/2023

11. Cộng Hoà Nam Phi

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/12/2023

12. Ôn tập giữa HK1 - Môn Địa lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 15/01/2024
Sắp thi 15/02/2024
Sắp thi 15/02/2024

Xem thêm

[S1] - Địa lí 11 - Cánh diều - Thầy Trần Ngọc Phong

2. Khu vực Mỹ Latinh

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Liên minh châu Âu (EU)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Khu vực Đông Nam Á

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Khu vực Tây Nam Á

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Liên Bang Nga

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Nhật Bản

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

Sắp thi 01/11/2023

10. Cộng Hoà Nam Phi

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/12/2023

11. Ôn tập giữa HK1 - Môn Địa lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 01/02/2024
Sắp thi 01/03/2024
Sắp thi 15/03/2024

Xem thêm

[S1] - Địa lí 11 - Chân trời sáng tạo - Cô Đào Thanh Thanh

2. Khu vực Mỹ Latinh

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Liên minh châu Âu (EU)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Khu vực Đông Nam Á

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Khu vực Tây Nam Á

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/10/2023
Sắp thi 01/10/2023

7. Liên Bang Nga

Số đề thi: 3

Sắp thi 01/11/2023

8. Nhật Bản

Số đề thi: 3

Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 01/01/2024

10. Ô-xtrây-li-a

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/02/2024

11. Cộng Hoà Nam Phi

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/02/2024

12. Ôn tập giữa HK1 - Môn Địa lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 03/02/2024
Sắp thi 04/02/2024
Sắp thi 05/02/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com