Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 11

Đề thi online Môn Toán lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Phương trình lượng giác cơ bản (chứa sin, cos) (có lời giải chi tiết)

2.

BTVN - Phương trình lượng giác (Tiết 2) - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Một số bài toán giải phương trình lượng giác trong đề thi đại học THPT QG - có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Nhị thức New tơn và bài toán tìm số hạng của nhị thức New tơn - có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (Tiết 1) (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online: Phương trình lượng giác cơ bản - Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Nhị thức Niu-ton (phần 1) (có lời giải chi tiết)

9.

Bài tập vận dụng Vấn đề 3: Quan hệ song song - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online: Luyện tập phép đối xứng tâm - Có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Cấp số cộng và các bài toán liên quan - có lời giải chi tiết

12.

Thi online: Luyện tập Qui tắc đếm - Có lời giải chi tiết

13.

Thi online - Phương pháp quy nạp toán học (có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Cấp số nhân (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Giới hạn dãy số (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi online - Chứng minh đường vuông góc với mặt. Đường vuông góc với đường. - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi online - Các bài toán về hàm số liên tục - Có lời giải chi tiết

19.

Đề thi online - Góc giữa hai mặt phẳng - Có lời giải chi tiết

20.

Đề thi online - Hàm số liên tục - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi online - Kiểm tra 1 tiết chương Đạo hàm - Có lời giải chi tiết

22.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 11 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

23.

Thi online: Luyện tập cấp số cộng - Có lời giải chi tiết

24.

Thi online: Kiểm tra 1 tiết chương Dãy số - Cấp số - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 11 Trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

26.

BTVN - Nhị thức newton (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

27.

Thi online: Luyện tập các bài toán về hàm số liên tục tại một điểm - Có lời giải chi tiết

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa toán 11 tự luận và trắc nghiệm - Năm 2020

1. Lượng giác

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Phép biến hình

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Hình học không gian

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Dãy số

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Giới hạn

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Đạo hàm

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Thầy Cường - Khóa Toán lớp 11 (tự luận) - Năm 2020

1. Phương trình lượng giác

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Tổ hợp và xác suất

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Giới hạn

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Đạo hàm

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Thầy Nguyên - Khóa hình học không gian lớp 11 - Năm 2020

3. Vấn đề 3: Quan hệ song song

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Vấn đề 5: Khoảng cách

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Vấn đề 6: Góc

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Thầy Đức - Khóa đại số cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 11 - Năm 2020

4. Giới hạn

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Đạo hàm

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Toán lớp 11 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com