`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 11

Đề thi online Môn Toán lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Phương trình lượng giác cơ bản (chứa sin, cos) (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Một số bài toán giải phương trình lượng giác trong đề thi đại học THPT QG - có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Hai qui tắc đếm cơ bản - có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp - có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng - có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Nhị thức New tơn và bài toán tìm số hạng của nhị thức New tơn - có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Đường thẳng song song với mặt phẳng - có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (Tiết 1) (có lời giải chi tiết)

Thầy Chí - Khóa toán 11 tự luận và trắc nghiệm - Năm 2020

1. Lượng giác

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Phép biến hình.

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Hình học không gian.

Số đề thi: 11

Sắp thi 01/07/2019

5. Dãy số.

Số đề thi: 5

Sắp thi 19/08/2019

7. Giới hạn.

Số đề thi: 3

Sắp thi 23/11/2019

8. Đạo hàm.

Số đề thi: 4

Sắp thi 12/12/2019

Thầy Cường - Khóa Toán lớp 11 - Năm 2020

1. Phương trình lượng giác

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Tổ hợp và xác suất

Số đề thi: 11 Đã phát hành

7. Giới hạn

Số đề thi: 5

Sắp thi 14/09/2019
Sắp thi 16/09/2019

9. Đạo hàm

Số đề thi: 6

Sắp thi 14/10/2019

Thầy Nguyên - Khóa hình học không gian lớp 11 - Năm 2020

Sắp thi 06/06/2019
Sắp thi 26/07/2019
Sắp thi 31/08/2019

6. Vấn đề 6: Góc

Số đề thi: 1

Sắp thi 27/10/2019

Thầy Đức - Khóa đại số cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 11 - Năm 2020

Sắp thi 17/08/2019

4. Giới hạn

Số đề thi: 9

Sắp thi 16/09/2019

5. Đạo hàm

Số đề thi: 7

Sắp thi 31/10/2019

Khóa đề thi học kì môn Toán lớp 11 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com