`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 11

Đề thi online Môn Toán lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Phương trình lượng giác cơ bản (chứa sin, cos) (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Phép đối xứng trục - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Phép đối xứng trục - có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Phương trình lượng giác bậc nhất đối với sin, cos - có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Một số bài toán giải phương trình lượng giác trong đề thi đại học THPT QG - có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Hai qui tắc đếm cơ bản - có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp - có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng - có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Nhị thức New tơn và bài toán tìm số hạng của nhị thức New tơn - có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Đường thẳng song song với mặt phẳng - có lời giải chi tiết

12.

Thi online - Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (Tiết 1) (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online: Phương trình lượng giác cơ bản - Có lời giải chi tiết

14.

Thi online - Nhị thức Niu-ton (phần 1) (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online: Luyện tập phép đối xứng tâm - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Cấp số cộng và các bài toán liên quan - có lời giải chi tiết

17.

Thi online - Cấp số nhân và các bài toán liên quan - có lời giải chi tiết

18.

Đề thi online - Đề kiểm tra 1 tiết chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online: Luyện tập Qui tắc đếm - Có lời giải chi tiết

20.

Thi online - Nhị thức newton - có lời giải chi tiết

21.

Thi online - Phương pháp quy nạp toán học (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Cấp số nhân (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa toán 11 tự luận và trắc nghiệm - Năm 2020

1. Lượng giác

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Phép biến hình.

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Hình học không gian.

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

5. Dãy số.

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Giới hạn.

Số đề thi: 3

Sắp thi 23/11/2019

8. Đạo hàm.

Số đề thi: 4

Sắp thi 12/12/2019

Thầy Cường - Khóa Toán lớp 11 (tự luận) - Năm 2020

1. Phương trình lượng giác

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Tổ hợp và xác suất

Số đề thi: 11 Đã phát hành

7. Giới hạn

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 16/09/2019

9. Đạo hàm

Số đề thi: 6

Sắp thi 14/10/2019

Thầy Nguyên - Khóa hình học không gian lớp 11 - Năm 2020

3. Vấn đề 3: Quan hệ song song

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 31/08/2019

6. Vấn đề 6: Góc

Số đề thi: 1

Sắp thi 27/10/2019

Thầy Đức - Khóa đại số cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 11 - Năm 2020

4. Giới hạn

Số đề thi: 9

Sắp thi 16/09/2019

5. Đạo hàm

Số đề thi: 7

Sắp thi 31/10/2019

Khóa đề thi học kì môn Toán lớp 11 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com