Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 11

Đề thi online Môn Văn lớp 11

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn - Sở GD&ĐT Bình Phước - Năm học 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online_Vào phủ chúa Trịnh

2.

Thi online_Câu cá mùa thu_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online_Chí Phèo_Đề 1

4.

Thi online_Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online_Học kì I_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online_Học kì I_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online_Học kì I_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online_Học kì I_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online_Học kì I_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online_Vội vàng_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1+ - Cô Phương - Ngữ Văn lớp 11 - Năm 2021

1.

Thi online_Vào phủ chúa Trịnh

2.

Thi online_Tự Tình_Đề 1

3.

Thi online_Tự Tình_Đề 2

4.

Thi online_Câu cá mùa thu_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online_Câu cá mùa thu_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online_Tiến sĩ giấy

7.

Thi online_Thương vợ_Đề 1

8.

Thi online_Thương vợ_Đề 2

9.

Thi online - Thực hành thành ngữ, điển cố - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online_Bài ca ngất ngưởng_Đề 1

11.

Thi online_Bài ca ngất ngưởng_Đề 2 - (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Thực hành thành ngữ, điển cố - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online_Bài ca ngắn đi trên bãi cát - (có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Ngữ cảnh - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online_Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc_Đề 1 - (có lời giải chi tiết)

16.

Thi online_Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc_Đề 2 - (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Ngữ cảnh - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online_Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc_Đề 3 - (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Phong cách ngôn ngữ báo chí (có lời giải chi tiết)

20.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

21.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Thực hành lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

26.

Thi online_Thi giữa kì_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

28.

Thi online_Hai đứa trẻ_Đề 1

29.

Thi online_Hai đứa trẻ_Đề 2

30.

Thi online - Nghĩa của câu - Đề 1 (có lời giải chi tiết)

31.

Thi online_Hai đứa trẻ_Đề 3

32.

Thi online_Chữ người tử tù_Đề 1 - (có lời giải chi tiết)

33.

Thi online - Nghĩa của câu - Đề 2 (có lời giải chi tiết)

34.

Thi online_Chữ người tử tù_Đề 2 - (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online_Chữ người tử tù_Đề 3 - (có lời giải chi tiết)

36.

Thi online - Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt (có lời giải chi tiết)

37.

Thi online_Chữ người tử tù_Đề 4 - (có lời giải chi tiết)

38.

Thi online_Hạnh phúc của một tang gia_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

39.

Thi online - Phong cách ngôn ngữ chính luận (có lời giải chi tiết)

40.

Thi online_Hạnh phúc của một tang gia_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

41.

Thi online_Tác giả Nam Cao - (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online_Chí Phèo_Đề 1

43.

Thi online_Chí Phèo_Đề 2

44.

Thi online_Chí Phèo_Đề 3

45.

Thi online_Chí Phèo_Đề 4

46.

Thi online_Đời thừa_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

47.

Thi online_Đời thừa_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

48.

Thi online_Đời thừa_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

49.

Thi online_Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

50.

Thi online_Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

51.

Thi online_Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

52.

Thi online_Tình yêu và thù hận_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

53.

Thi online_Tình yêu và thù hận_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

54.

Thi online_Học kì I_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

55.

Thi online_Học kì I_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

56.

Thi online_Học kì I_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

57.

Thi online_Học kì I_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

58.

Thi online_Học kì I_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

59.

Thi online_Lưu biệt khi xuất dương (có lời giải chi tiết)

60.

Thi online_Hầu trời (có lời giải chi tiết)

61.

Thi online_Vội vàng_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

62.

Thi online_Vội vàng_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

63.

Thi online_Tràng Giang_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

64.

Thi online_Đây thôn Vĩ Dạ_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

65.

Thi online_Đây thôn Vĩ Dạ_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

66.

Thi online_Chiều tối (có lời giải chi tiết)

67.

Thi online_Từ ấy_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

68.

Thi online_Từ ấy_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

70.

Thi online_Lai Tân (có lời giải chi tiết)

71.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

72.

Thi online_Tôi yêu em (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

74.

Thi online_Người trong bao_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

76.

Thi online_Người trong bao_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

77.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

78.

Thi online_Người cầm quyền khôi phục uy quyền (có lời giải chi tiết)

Cô Phương - Hướng dẫn làm các dạng bài nghị luận văn học lớp 11 - Năm 2021

Khóa đề thi học kì môn Ngữ Văn lớp 11 (có lời giải chi tiết) - Năm 2021

1. HỌC KÌ I

Số đề thi: 47 Đang phát hành... loading

2. HỌC KÌ II

Số đề thi: 36

Sắp thi 30/01/2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com