Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 11

Đề thi online Môn Văn lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Câu cá mùa thu - Đề 1

2.

BTVN - Chí Phèo - Đề 1

3.

BTVN - Vào phủ chúa Trịnh

4.

BTVN - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Đề 1

5.

BTVN - Khái quát văn học trung đại - Tự tình

6.

BTVN - Vội vàng - Đề 1

7.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

8.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

9.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

10.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

11.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

12.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 10

13.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 9

14.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 8

15.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 7

16.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 6

17.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 5

18.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 4

19.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 3

20.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 2

21.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 1

22.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4

23.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3

24.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2

25.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1

26.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5

27.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

28.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

29.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

30.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

31.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

32.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

33.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

34.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

35.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

36.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

37.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 10

38.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 9

39.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 8

40.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 7

41.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 6

42.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 5

43.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 4

44.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 3

45.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 2

46.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 1

47.

BTVN - Phân tích nhân vật

48.

BTVN - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học - Đề 1

49.

BTVN - Cảm nhận về hai hay nhiều nhân vật - Đề 1

50.

BTVN - Khái quát thơ mới

51.

BTVN - Vội vàng - Đề 1

52.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

53.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

54.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

55.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

56.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

57.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 1

58.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 2

59.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 3

60.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 4

61.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ văn - Đề số 5

62.

Đề thi HK 1 trường THPT Nguyễn Công Hoan - Sở GD&ĐT Hưng Yên - Năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi HK 1 môn Ngữ Văn trường THPT Bình Chánh - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn trường THPT Gia Định - Năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1+] - Cô Phương - Ngữ Văn lớp 11 - Năm 2022

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 12 Đã phát hành

3. Đề thi giữa học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Đề thi cuối học kì I

Số đề thi: 10 Đã phát hành

5. Đề thi giữa học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Đề thi cuối học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - Cô Phương - Hướng dẫn làm các dạng bài nghị luận văn học lớp 11 - Năm 2022

[S+] - Cô Loan - Khóa ôn tập học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 11 - Năm 2022

1. Văn bản

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Tập làm văn

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Đề thi học kì I

Số đề thi: 15 Đã phát hành

[S+] - Cô Loan - Khóa ôn tập học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 11 - Năm 2022

1. Văn bản

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Tập làm văn

Số đề thi: 2

Sắp thi 03/03/2022

3. Chữa đề thi học kì 2

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Đề thi giữa học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Đề thi cuối học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S3] - Khóa đề thi học kì môn Ngữ Văn lớp 11 (có lời giải chi tiết) - Năm 2022

1. HỌC KÌ I

Số đề thi: 52 Đã phát hành

2. HỌC KÌ II

Số đề thi: 18 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com