Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 11

Đề thi online Môn Văn lớp 11

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Ôn tập cuối học kì 1 - Đề 1

1.

Ôn tập cuối học kì 1 - Đề 2

1.

Ôn tập cuối học kì 1 - Đề 3

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 1

2.

BTVN - Tri thức ngữ văn; Ai đã đặt tên cho dòng sông - Đề 1

3.

BTVN - Sóng - Đề 1

4.

BTVN - Tri thức ngữ văn

5.

BTVN - Chiếu cầu hiền - Đề 1

6.

Đề thi giữa học kì I - Đề số 1

7.

Ôn tập giữa học kì 1 - Đề 1

8.

BTVN - Tri thức ngữ văn - Sơn Đoòng - thế giới chỉ có một - Đề 1

9.

BTVN - Lời tiễn dặn - Đề 1

10.

BTVN - Chí Phèo - Đề 1

11.

Đề thi giữa học kì 1 - Đề 1

12.

Đề thi cuối học kì I - Đề số 1

13.

Đề thi cuối học kì 1 - Đề 1

14.

BTVN - Tri thức ngữ văn; Chiều sương - Đề 1

Xem thêm

[S1] - Cô Thủy - Ngữ Văn 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

4. Ôn tập giữa học kì 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Ôn tập cuối học kì 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 15/11/2023
Sắp thi 05/12/2023
Sắp thi 15/12/2023
Sắp thi 15/01/2024
Sắp thi 20/02/2024

Xem thêm

[S1] - Thầy Linh - Ngữ Văn 11 - Cánh Diều - Năm 2024

1. Thơ và truyện thơ

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Thơ văn Nguyễn Du

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Truyện

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Ôn tập giữa học kì 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Văn bản thông tin

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Ôn tập cuối học kì 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Truyện ngắn

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/10/2023

8. Thơ

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/11/2023
Sắp thi 30/11/2023
Sắp thi 15/12/2023

11. Bi kịch

Số đề thi: 7

Sắp thi 30/01/2024

12. Văn bản nghị luận

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/02/2024
Sắp thi 20/02/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Quỳnh Anh - Ngữ Văn 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024

4. Ôn tập giữa học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Ôn tập cuối học kì I

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 15/11/2023
Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 01/01/2024
Sắp thi 01/02/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com