Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 11

Đề thi online Môn Văn lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online_Vào phủ chúa Trịnh

2.

Thi online_Câu cá mùa thu_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online_Chí Phèo_Đề 1

4.

Thi online_Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online_Học kì I_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online_Học kì I_Đề 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online_Học kì I_Đề 3 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online_Học kì I_Đề 4 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online_Học kì I_Đề 5 (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online_Vội vàng_Đề 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi HK 1 trường THPT Nguyễn Công Hoan - Sở GD&ĐT Hưng Yên - Năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 6 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 7 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 8 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 9 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi cuối học kì 1 môn Ngữ văn - Đề số 10 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1+ - Cô Phương - Ngữ Văn lớp 11 - Năm 2021

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 12 Đã phát hành

3. Đề thi giữa học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Đề thi cuối học kì I

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 10/03/2021

Cô Phương - Hướng dẫn làm các dạng bài nghị luận văn học lớp 11 - Năm 2021

Cô Loan - Khóa ôn tập học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 11 - Năm 2021

1. Văn bản

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

2. Đọc hiểu

Số đề thi: 4

Sắp thi 31/01/2021
Sắp thi 01/02/2021

4. Tập làm văn

Số đề thi: 8

Sắp thi 28/02/2021

5. Chữa đề minh hoạ

Số đề thi: 3

Sắp thi 15/03/2021
Sắp thi 10/03/2022

Khóa đề thi học kì môn Ngữ Văn lớp 11 (có lời giải chi tiết) - Năm 2021

1. HỌC KÌ I

Số đề thi: 47 Đã phát hành

2. HỌC KÌ II

Số đề thi: 36

Sắp thi 30/01/2021

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com