Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 11

Đề thi online Môn Văn lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Vợ nhặt - Đề 1

2.

BTVN - Tri thức ngữ văn; Ai đã đặt tên cho dòng sông - Đề 1

3.

BTVN - Sóng - Đề 1

4.

BTVN - Tri thức ngữ văn

[S1] - Thầy Linh - Ngữ Văn 11 - Cánh Diều - Năm 2024

1. Thơ và truyện thơ

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

2. Thơ văn Nguyễn Du

Số đề thi: 9

Sắp thi 10/07/2023
Sắp thi 15/07/2023

4. Truyện

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/08/2023

5. Văn bản thông tin

Số đề thi: 6

Sắp thi 15/09/2023
Sắp thi 30/09/2023

7. Truyện ngắn

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/10/2023

8. Thơ

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/11/2023
Sắp thi 30/11/2023
Sắp thi 15/12/2023

11. Bi kịch

Số đề thi: 7

Sắp thi 30/01/2024

12. Văn bản nghị luận

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/02/2024
Sắp thi 20/02/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Thủy - Ngữ Văn 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

Sắp thi 15/06/2023
Sắp thi 15/07/2023
Sắp thi 05/08/2023
Sắp thi 15/09/2023
Sắp thi 05/10/2023
Sắp thi 15/11/2023
Sắp thi 05/12/2023
Sắp thi 15/12/2023
Sắp thi 15/01/2024
Sắp thi 20/02/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Quỳnh Anh - Ngữ Văn 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024

Sắp thi 01/07/2023
Sắp thi 15/07/2023
Sắp thi 01/08/2023
Sắp thi 01/09/2023
Sắp thi 15/09/2023
Sắp thi 01/10/2023
Sắp thi 15/11/2023
Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 01/01/2024
Sắp thi 01/02/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com