Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 11

Đề thi online Môn Sinh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 1

2.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 2

3.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 3

4.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 4

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 5

6.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 5

7.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 4

8.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 3

9.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 11 - Trường THPT Lý Thường Kiệt - Bình Thuận - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 2

11.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 1

12.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 5

13.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 4

14.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 3

15.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 2

16.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 1

17.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 5

18.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 4

19.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 3

20.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 2

21.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

22.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 5

23.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 4

24.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 3

25.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 2

26.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

27.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 5

28.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 4

29.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 3

30.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 2

31.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

32.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 11 trường THPT Lạc Long Quân - Bến Tre - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 5

34.

BTVN - Các con đường hấp thụ nước ở rễ

35.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 4

36.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 3

37.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 2

38.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

39.

Sinh lý thực vật - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

40.

Sinh lý thực vật - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

41.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 1

42.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 2

43.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 3

44.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 4

45.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 5

Xem thêm

[S1] - Cô Nga - Sinh học 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2022

3. Quang hợp ở thực vật

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Hô hấp ở thực vật

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Trao đổi chất ở động vật

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Cảm ứng ở thực vật

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Cảm ứng ở động vật

Số đề thi: 9 Đã phát hành

14. Sinh sản ở thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

15. Sinh sản ở động vật

Số đề thi: 3 Đã phát hành

17. Ôn tập - kiểm tra HK I, HK II

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

[S4] - Cô Nga - Tổng ôn kiến thức Sinh học 11 - Năm 2022

1.

BTVN - Ôn tập quang hợp - hô hấp

2.

BTVN - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 1

3.

BTVN - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 2

4.

BTVN - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 3

5.

BTVN - Ôn tập - cảm ứng ở thực vật

6.

BTVN - Ôn tập - cảm ứng ở động vật

7.

BTVN - Ôn tập sinh trưởng và phát triển ở động vật

8.

BTVN - Ôn tập sinh sản ở thực vật

9.

BTVN - Ôn tập sinh sản ở động vật

10.

BTVN - Ôn tập trao đổi nước - khoáng - nito số 1

11.

BTVN - Ôn tập trao đổi nước - khoáng - nito số 2

12.

BTVN - Ôn tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật

[S3] - Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 11 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com