Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 11

Đề thi online Môn Sinh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

2.

BTVN - Vai trò của nước và khoáng ở thực vật

3.

BTVN - Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

4.

BTVN - Cảm ứng ở thực vật

5.

BTVN - Vận chuyển các chất trong cây

[S1] - Thầy Trung Hoạch - Sinh học 11 - Chân Trời Sáng Tạo - Năm 2024

2. Cảm ứng ở sinh vật

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

3. Sinh sản

Số đề thi: 5

Sắp thi 04/04/2023
Sắp thi 05/05/2023
Sắp thi 06/05/2023
Sắp thi 07/05/2023
Sắp thi 08/05/2023

[S1] - Thầy Đức Hải - Sinh học 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Năm 2024

2. Cảm ứng ở sinh vật

Số đề thi: 8

Sắp thi 02/05/2023
Sắp thi 03/05/2023

4. Sinh sản ở sinh vật

Số đề thi: 6

Sắp thi 04/05/2023
Sắp thi 01/06/2023
Sắp thi 02/06/2023
Sắp thi 03/06/2023
Sắp thi 04/06/2023

[S1] - Cô Minh Châu - Sinh học 11 - Cánh diều - Năm 2024

2. Cảm ứng ở sinh vật

Số đề thi: 5

Sắp thi 02/05/2023
Sắp thi 03/05/2023

4. Sinh sản ở sinh vật

Số đề thi: 4

Sắp thi 04/05/2023
Sắp thi 06/05/2023
Sắp thi 07/05/2023
Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com