Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 11

Đề thi online Môn Sinh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Các con đường hấp thụ nước ở rễ

2.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 2

3.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 3

4.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 4

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 5

6.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 1

7.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 1

8.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 2

9.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 3

10.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 4

11.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 5

12.

Đề thi HK 1 môn Sinh lớp 11 THPTLương Ngọc Quyến - Thái Nguyên - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự - Đăk Lăk - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 5

15.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 4

16.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 3

17.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 2

18.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 1

19.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 5

20.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 4

21.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 3

22.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 2

23.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 1

24.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

25.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

26.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 2

27.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 2

28.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 3

29.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 3

30.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 4

31.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 4

32.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 5

33.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 5

Xem thêm

S1 - Thầy Hải - Chinh phục Sinh học 11 - Năm 2021

3. Cảm ứng

Số đề thi: 9 Đã phát hành

4. Sinh trưởng và phát triển

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Ôn tập - kiểm tra học kỳ

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

6. Sinh sản

Số đề thi: 6

Sắp thi 01/02/2021

S4 - Cô Nga - Tổng ôn kiến thức Sinh học 11 - Năm 2021

1.

Thi online - Ôn tập trao đổi nước - khoáng - nito số 1

2.

Thi online - Ôn tập trao đổi nước - khoáng - nito số 2

3.

Thi online - Ôn tập quang hợp - hô hấp

4.

Thi online - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 1

5.

Thi online - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 2

6.

Thi online - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 3

7.

Thi online - Ôn tập - cảm ứng ở thực vật

8.

Thi online - Ôn tập - cảm ứng ở động vật

9.

Thi online - Ôn tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật

10.

Thi online - Ôn tập sinh trưởng và phát triển ở động vật

11.

Thi online - Ôn tập sinh sản ở thực vật

12.

Thi online - Ôn tập sinh sản ở động vật

Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 11 - Có lời giải chi tiết - Năm 2021


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com