Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 11

Đề thi online Môn Sử lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết) - Đề số 1

2.

Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 11 Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK2 môn Lich sử lớp 11 Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề kiểm tra 15 số 2 học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

6.

BTVN - Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) - Tiết 1

7.

BTVN - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

8.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

13.

Đề kiểm tra 15 số 1 học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

14.

BTVN - Nhật Bản

15.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì 1 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 11 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 11 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 11 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 11 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 11 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 11 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 11 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 11 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 11 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 11 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 11 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

29.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 11 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 11 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 11 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 11 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

33.

BTVN - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

34.

BTVN - Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858 – 1884)

35.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

36.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

37.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Cô Thu - Lịch sử lớp 11 năm 2022

4. Ôn tập kiểm tra học kì

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

6. Lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Số đề thi: 14 Đã phát hành

[S1+] - Cô Thu - Học Lịch sử 11 theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi Tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2022

[S3] - Đề thi học kì môn Lịch sử 11 năm 2022 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com