Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 11

Đề thi online Môn Sử lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Nhật Bản

2.

Thi Online - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

3.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi Online - Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858 – 1884)

5.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì 1 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 11 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

13.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

14.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

15.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề kiểm tra 15 số 1 học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) - Tiết 2

18.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết) - Đề số 1

19.

Đề kiểm tra 15 số 2 học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 11 Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 11 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 11 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Thu - Lịch sử lớp 11 năm 2021

3. Lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Số đề thi: 14 Đã phát hành

4. Ôn tập kiểm tra học kì

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

5. Đề ôn tập cuối HK1 - Môn Sử 11

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 01/03/2021
Sắp thi 01/04/2021

S1+ - Cô Thu - Học Lịch sử 11 theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi Tốt nghiệp và Đại học năm 2021

Khóa đề thi học kì môn Lịch sử lớp 11 năm 2021 (Có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com