Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 11

Đề thi online Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường - Tiết 1

2.

BTVN - Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường - Tiết 2

[S1] - Cô Đỗ Hà - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 - Năm 2024

1. Giáo dục kinh tế

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

2. Ôn tập học kì I

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/10/2023

3. Giáo dục pháp luật

Số đề thi: 26

Sắp thi 10/11/2023

4. Ôn tập học kì II

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/03/2024

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com